Skip to main content

Oväntad upptäckt om jordens kärna

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:46 CEST

Jordens kärna ser inte ut som väntat. Forskare på KTH kan nu visa att järn under extremt höga tryck, sådana som råder i jorden inre, får oväntade egenskaper och det kan ha betydelse för förståelsen om jordens rörelser, till exempel vid en jordbävning. Resultatet presenteras i dagens upplaga av den brittiska vetenskapstidskriften Nature.

Jordens kärna består nästan uteslutande av järn. Järnatomerna i en järnbit är i rumstemperatur packade enligt en viss struktur, i det här fallet kallas strukturen body centered cubic eller bcc. Då är atomerna relativt glest packade. När järnbiten utsätts för högre tryck placerar sig järnatomerna annorlunda gentemot varandra och får en annan sorts struktur, så kallad hexagonal close packed, eller hcp. De blir mer tätpackade, vilket verkar naturligt, och man har länge antagit att ju högre temperatur och tryck man utsätter järn för, ju stabilare blir hcp-strukturen. Forskare från institutionen KTH Materialvetenskap hävdar dock att detta inte stämmer. Med hjälp av datorsimuleringar har man nu visat att järn, oväntat nog, återgår till bcc-strukturen vid extrema temperaturer och tryck. Varför detta sker är nästa fråga för vetenskapen.

Forskning kring jordens inre har fått ett stort uppsving de senaste åren. Mycket på grund av att det först idag finns apparatur som kan härma de förhållanden som råder därinne. Det är grundforskning och upptäckterna är än så länge svåra att värdera i pengar eller praktisk tillämpning, men en ökad kunskap om jordens uppbyggnad kan tänkas användas inom geologin för att förstå jordkärnans betydelse vid till exempel en jordbävning eller ett vulkanutbrott.

Kontaktpersoner:
Börje Johansson, professor på institutionen för Materialvetenskap. 08-790 88 23, 0704-17 54 52, borje@met.kth.se
Anatoly Belonoshko, 08-790 88 68, 018-471 58 57 anatoly@met.kth.se