Skip to main content

Pontus Braunerhjelm får donationsprofessur

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2005 16:51 CET

Pontus Braunerhjelm har av rektor Anders Flodström förordnats till gästprofessor vid KTH.

Professuren ”Internationell affärsverksamhet” är en donation av den svenske entreprenören och uppfinnaren Leif Lundblad (se nedan). Braunerhjelm förstärker KTHs profil inom områdena entreprenörskap, internationalisering och ekonomisk tillväxt. Hans forskning bedrivs f.n. inom två större projekt: dels sambandet mellan entreprenörskap, kunskapsinvesteringar och tillväxt, dels drivkrafter bakom framväxten av högteknologiska kluster.

Braunerhjelms tjänst som gästprofessor i internationell affärsverksamhet är placerad på KTHs institution för infrastruktur vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och gäller tills vidare dock längst t.o.m. 28 februari 2010. Han tillträder den 7 mars.

Pontus Braunerhjelm disputerade 1994 i internationell ekonomi vid The Graduate Institute of International Studies, Genève, och en andra gång 1999 vid Jönköpings Internationella Handelshögskola i nationalekonomi inriktad på småföretag, entreprenörskap och kunskapskapitalets betydelse i en internationaliserad ekonomi. Mellan 1994 och 2000 var Pontus Braunerhjelm vice VD på Industrins Utredningsinstitut och han upprätthöll motsvarande post på SNS 2000 – 2003 där han sedan 2003 varit forskningsledare.

År 2000 blev Pontus Braunerhjelm docent och året därefter fick han en deltidsprofessur vid Linköpings universitet.

- Jag ser fram emot att arbeta i den inspirerande miljö som KTH erbjuder. Mitt fokus kommer särskilt att vara teknikbaserat nyföretagande och effekterna av den tilltagande internationaliseringen, säger Pontus Braunerhjelm.

Pontus Braunerhjelm är 51 år och bor i en lantlig miljö i Sandra Gård några mil söder om Stockholm. Hans intressen är kultur, särskilt samtidskonst, och idrott.

Pontus Braunerhjelm nås på tfn 0709-320189.

Leif Lundblad har fått en rad pris och utmärkelser, bland annat Sysselsättningspriset, Guldkuggen, Ingenjörsvetenskapsakademins (IVAs) guldmedalj, svensk mästare i export, NUTEKs uppfinnarstipendium och Kungliga Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj. Han är ledamot av IVAs näringslivsråd, i Industrifondens styrelse och grundare av ESBRI, institutet för entreprenörsskap och småföretagsforskning.

Mer om Leif Lundblad på ESBRIs hemsida http://www.esbri.se.