Skip to main content

Pressinbjudan: Höghastighetsbanor i Sverige - problem och möjligheter

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 11:55 CEST

Den 25 maj håller KTH Järnvägsgruppen sitt årliga seminarium och temat för i år är de omdebatterade höghastighetsbanorna i Sverige. KTH-forskarna kommer i sin presentation argumentera för just höghastighetsbanor, och lägger samtidigt fram en färsk rapport som visar att det borde vara möjligt att bygga dessa för under 200 miljarder kronor.

Forskningsrapporten blir färdigställd inom kort, och professor Sebastian Stichel, föreståndare för KTH Järnvägsgruppen, berättar att de kostnader som hittills redovisas är överskattade.

– Vi på KTH Järnvägsgruppen argumenterar för höghastighetsbanor, och anser även att nyttorna med dessa är underskattade. Granskar man de tekniska förutsättningarna så kommer man enligt vår uppfattning fram till att konventionella ballastspår i Sverige blir bäst och billigast. Dessutom kan linjeföringen bli lite mer flexibel och då kan man minska antal tunnlar och broar, säger Sebastian Stichel.

Även på nyttosidan finns en del effekter som man enligt KTH-forskarnas åsikt inte räknat in ännu, tillägger han.

KTH Järnvägsgruppens vill under seminariet i år ge olika perspektiv på utbyggnaden av höghastighetsbanor i Sverige. Höghastighetsbanorna reser nämligen en rad frågor kring exempelvis finansiering, ägande, trafikekonomi, utbyggnadstakt, modell för marknadstillträde på de nya banorna samt en rad tekniska frågor.

Under seminariet ger även olika aktörer som är verksamma inom järnvägs- och transportsektorn sin syn på en rad olika frågeställningar kring höghastighetsbanor i Sverige. Seminariet vänder sig till ett brett spektrum av aktörer, till exempel transportköpare, transportföretag, järnvägsindustrin, banhållare, kommuner, län och regioner.

Vidare riktar sig seminariet till alla de politiker och beslutsfattare som formulerar förutsättningarna för det framtida järnvägssystemet i Sverige.

När och var:

KTH sal E1, Lindstedtsvägen 3, onsdagen den 25 maj klockan 13:00 till 17:00.

Hur:

 • 13:00 - Registrering, frukt och förfriskningar.
 • 13:15 - En ram för seminariet. Professor Sebastian Stichel, Föreståndare KTH Järnvägsgruppen.
 • 13:25 - Sverigeförhandlingen – en lägesrapport. Här står vi idag. Niklas Lundin, huvudsekreterare.
 • 13:50 - Trafikverkets program för höghastighetsbanor. Utmaningar och möjligheter. Höghastighetsbanornas ekonomi Peter Uneklint, programchef.
 • 14:25 - Höghastighetsbanornas finansiering och ekonomi. Byggindustrins perspektiv - Lars Redtzer, infrastrukturansvarig, Sveriges Byggindustrier,
 • 14:40 - Kaffe.
 • 15:10 - Hur vill operatörerna trafikera de nya höghastighetsbanorna? Pär Helgesson, chef på Project Management Office, SJ AB.
 • 15:35 - Ballast- or slab track? What would be the best choice for the new high-speed lines in Sweden? Dr. Stefan Marschnig, Technische Universität Graz, Austria.
 • 16:00 - Moderna höghastighetståg och dess samverkan med infrastruktur och klimat. Professor Evert Andersson, KTH Järnvägsgruppen.
 • 16:25 - Paneldiskussion med alla föredragshållare. Moderator: Sebastian Stichel.
 • 17:00 - Seminariet avslutas. Eftersits med tillfälle till informella samtal.

Anmälan till seminariet ska ske senast måndag den 16 maj via epostadressen railwaygroup@kth.se.

För mer information, kontakta Sebastian Stichel på 08 - 790 76 03 eller stichel@kth.se.