Skip to main content

Pressinbjudan: Nu invigs Technology and Health-huset

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 09:56 CEST

Torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 invigs den nya byggnaden Technology and Health i Flemingsberg. Byggnaden samlar fyra verksamheter som alla sysslar med forskning och utbildning inom områdena teknik, medicin och hälsa. Tanken är bland annat att det delade utrymme ska ge bättre forskningsresultat.

Det är KTH, Röda Korsets högskola samt verksamheter från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som delar på lokalerna. Den akademiskt täta och vårdnära miljön ska underlätta multidisciplinära samarbeten och ge goda förutsättningar att pröva forskningsresultat kliniskt.

– Att finnas här på campusområdet, med närheten till sjukhuset och andra lärosäten, är väldigt betydelsefullt för oss och ger också en potential för fler samarbeten. Teknik i vården får en allt större betydelse. Det är en multidisciplinär verksamhet och vi vill därför vara nära våra samarbetspartners, både för själva utvecklingen och för att testa det som utvecklas, säger Hans Hebert, skolchef på Skolan för teknik och hälsa vid KTH.

Flemingsberg är ett område under stark utveckling där stora satsningar för närvarande görs.

– Det är intressant för oss att vara med och driva den utveckling som nu sker i Flemingsberg. Med sin etablering här har KTH fungerat som en katalysator för att attrahera mer utbildning och forskning till området. Det har fört med sig vidare satsningar av kommun och fastighetsbolag i form av bland annat bostäder för studenter och forskare, vilket i sin tur leder till nya samverkansmöjligheter för oss. 

Samlokaliseringen blir avgörande för både grundutbildning och forskning samt för utvecklingen av produkter och tjänster för framtidens vård och omsorg. Technology and Health-huset ska vara ett unikt nav inom medicinsk teknik för forskning, utbildning och samverkan.

Louise Stjernberg, rektor vid Röda Korsets högskola, säger att med de nya lokalerna i Flemingsberg kan lärosätet ta emot fler studenter och utveckla det studentcentrerade lärandet.

– Främst växer högskolan med utbildning för sjuksköterskor och nytt internationellt program inom folkhälsovetenskap planeras. Här har vi också möjlighet att, i samarbete med Skolan för teknik och hälsa på KTH utveckla ämnet teknisk vårdvetenskap, säger Louise Stjernberg.

Hon tillägger att Röda Korsets högskolas närvaro på ett campus tillsammans med flera andra lärosäten stärker samverkan inom såväl delar av utbildningen som forskningen, med synergieffekter för den akademiska miljön.

– Högskolan har ambitionen att bli ett av de modernaste hälsovetenskapliga lärosätena inom ramen för de humanitära kunskapsområden som Röda Korset representerar. Med fokus på global hälsa vill vi också bidra till utvecklingen av regionen och Flemingsberg.

Du är varmt välkommen att delta vid invigningsceremonin samt vid aktiviteter under eftermiddagen, där du får möjlighet att träffa företrädare för verksamheten.

Korta fakta:

r: Torsdagen den 20 oktober 2016, kl 13:00

Var: Hälsovägen 11 C eller Blickagången 20, Flemingsberg

Vad: 13:00 sker invigningsceremonin där ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, invigningstalar. 13:45 är det öppet hus och företrädarna visar och berättar om sina respektive verksamheter. Då går det bra att titta in i forskningslabb och undervisningslokaler samt ta del av projekt och forskningssamarbeten.

För mer information, kontakta Hans Hebert (skolchef på Skolan för teknik och hälsa på KTH) på 08 - 790 94 66 / hans.hebert@sth.kth.se, Louise Stjernberg (rektor på Röda Korsets Högskola) på 08 - 58 75 16 61 / louise.stjernberg@rkh.se, Birgitta Janerot Sjöberg (enhetschef CLINTEC Medicinsk teknik, Karolinska Institutet) på 070 - 509 33 97 / birgitta.janerot@ki.se eller Mats Hedsköld (handläggare, CAMST/Simulatorcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset) på 08 - 58 58 22 21 / mats.hedskold@ki.se.