Skip to main content

Smartare kunskapssökning

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 11:42 CET

Problemet idag är inte bristen på information utan överflödet av information. Vi översvämmas av mängder av information som bara är ett musklick bort. Många människor upplever en informationsstress och stora svårigheter att hitta rätt information, vid rätt tillfälle, strukturerat på ett begripligt sätt. När vi söker elektronisk information t ex på nätet tar vi hjälp av olika sökmotorer. Men även de ger ett överflöd av information och inte alltid exakt den information vi var ute efter.Därför planerar forskarna att bygga verktyg som är smartare på att lösa olika kundgruppers informationsbehov. Projektet KEA – KunskapsExtraktionsAgent har fått 2,2 Mkr i stöd för ett treårigt forskningsprojekt från VINNOVA. Forskningsprojektet kommer att genomföras för två hela olika slag av informationssystem – det ena handlar om journalsystemen vid Stockholms läns landsting och det andra handlar om omvärldsbevakaren Agent25.- Vi är mycket glada för stödet från VINNOVA. Det är spännande att få tillämpa grundforskning inom språkteknologi på två mycket heta områden som Business Intelligence och medicinsk informatik, säger projektledare docent Hercules Dalianis på Institutionen för data- och systemvetenskap. Det är också mycket intressant att studera de specifika forskningsfrågorna som Stockholms läns landsting och Agent25 har.Spridda journalsystem

Stockholms läns landsting har ett stort antal journalsystem på olika sjukhus, och varje journalsystem innehåller ett mycket stort antal journaltexter ibland, upp till hundratusentals journaler. Texterna är domänspecifika, och man vill ha stöd för att strukturera journaltexterna automatiskt, man behöver också kunna finna både synliga och osynliga samband mellan olika texter – det kan handla om förklaringsvariabler som t ex sjukdom, läkemedel, kön, ålder, yrke, levnadsstil, social situation, födoämnen, dryckesvanor m m.En mångspråkig omvärldsbevakare

Agent25 är omvärldsbevakare med över 3 000 olika användare från flera olika språkgrupper med olika behov. Agent25 får in cirka 40 000 nya texter varje dag från 8 000 olika nyhetskällor på svenska, finska, danska, norska, engelska, tyska, franska, italienska och spanska. Texterna hamnar i ett digitalt arkiv med över 36 miljoner artiklar.Agent25s användare har olika bevakningsord – s k agenter. En kund kanske vill bevaka ”Ericsson affärer avtal Kina”. Användaren tänker kanske inte alltid på att bevaka på flera tillgängliga språk och missar därför det som skrivs i internationell press. Med bevakningsordet ”Ericsson” får man dessutom många träffar också på familjenamnet och därmed många ”felaktiga” träffar.På grund av upphovsrätten kan originaltexter bara användas i mycket begränsad omfattning. Därför behöver man automatiskt kunna generera sammanfattningar av texterna.Forskningsprojektet KEA

KEA kommer att åstadkomma följande infrastruktur för användaren:

• Ge användaren möjlighet att hitta samband mellan olika texter genom automatisk klustring.

• Automatiskt finna lämpliga beskrivningar av dessa strukturer. Skapa etiketter/rubriker.

• Hitta information på andra språk än på det sökspråk man använder.

• Hitta synonymer eller relaterade begrepp.

• Automatiskt skapa ett refererat från en eller flera upphovsmannaskyddade texter.

• Användbarhet/ergonomi av de nya verktygen.Spridning av tekniken

Euroling AB, som har konstruerat den språkteknologiska sökmotorn SiteSeeker för webbplatser och intranät, kommer att medverka i dissemineringsfasen i projektet och föra ut teknologin till sina över 100 kunder. Stockholms läns landsting är en av Eurolings kunder där SiteSeeker används både på Stockholms läns landstings webbplats och intranät såväl som på Vårdguidens webbplats.För mer information

docent Hercules Dalianis

e-post: hercules@kth.se

mobil: 070-568 13 59Länkar

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV,

Gemensam institution för KTH och Stockholms universitet som finns på Campus IT-universitetet i Kista.

www.dsv.su.seCampus IT-universitetet i Kista

Ett samarbete mellan KTH och Stockholms universitet

www.it-univ.se