Skip to main content

Spår av mörk materia upptäckt i KTH-experiment

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:24 CEST

Det internationella satellitexperimentet Pamela, som delvis konstruerats av astrofysiker vid KTH, kan ha upptäckt partiklar som utgör rymdens mörka materia. Upptäckten publiceras i veckans nummer av den vetenskapliga tidskriften Nature.

Experimentet Pamela, som delvis byggts vid KTH:s avdelning för astropartikelfysik, flyger i bana runt jorden på en rysk fjärrobservationssatellit. Pamelas uppgift är att samla in kosmiska partiklar från rymden och mäta hur mycket energi de bär på.

Enligt de uppgifter som offentliggörs i tidskriften Nature kan resultaten av Pamelas mätningar av positroner - antimaterians motsvarighet till elektroner - vara ett indirekt bevis på att det är okända partiklar som ligger bakom den mörka materian. Enligt tidigare antaganden beräknas rymden utgöras av ungefär 25 procent mörk materia.

- Vi har sett en ökning i den så kallade positronandelen i kosmisk strålning med de högsta energierna. Vi har visat att positronandelen ökar. Det kan bero på flera saker. Man kanske har mörk materia-partiklar som annihilerar med varandra i galaxens halo. Det kan vara en ganska spektakulär lösning, säger Mark Pearce, professor vid avdelningen för astropartikelfysik och forskningsledare för den svenska delen av Pamela.

Pamela är ett internationellt samarbete med forskare från Italien, Ryssland och Tyskland. Från Sveriges sida deltar även Rymdstyrelsen. KTH:s astropartikelfysikgrupp deltar också i analysen av resultaten från Pamelas mätningar av den kosmiska strålningen.

För mer information, kontakta professor Mark Pearce, KTH, pearce@particle.kth.se, tel 08-5537 8183