Skip to main content

Stora effekter av snabba regionaltåg

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 11:42 CEST

Framtidstron i Eskilstuna har återvänt i takt med att den tidigare sjunkande befolkningen nu växer och nya verksamheter etableras sedan Svealandsbanan togs i drift, säger Oskar Fröidh, forskare på KTH.

Svealandsbanan öppnades för trafik med regionala snabbtåg 1997. Tågtrafiken förbinder Uppsala, Arlanda, Stockholm och Södertälje med Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna, Kungsör och vidare mot Arboga och Örebro. Svealandsbanan som till största delen är en helt ny järnväg ersatte en gammal bana med låg standard och dålig trafik. Genom samhällets satsning på ny infrastruktur ger det människor nya möjligheter att välja var de vill bo och arbeta.

Jämfört med det gamla tåget som Svealandsbanan ersatte ökade det regionala resandet med snabbtågen sjufaldigt. Tågtrafiken har nu 30 procent av de regionala resorna mellan norra Södermanland och Stockholmsområdet, jämfört med 6 procent för det gamla tåget. Nya resenärer har tillkommit, och folk åker tåg i tjänsten, för att komma till jobb och skolor, för nöjen eller för att hälsa på vänner och bekanta. Tåget har blivit ett bra alternativ till bilen.

Undersökningarna visar att modern tågtrafik på nya banor kan få stora effekter, säger Oskar Fröidh. Många var skeptiska till satsningen, men Svealandsbanan får väl betraktas som ett tydligt och lyckat exempel på vad samhället kan uppnå med nya järnvägar.

Särskilt folk som alltid åkte bil tidigare väljer nu att ta tåget istället. Korta restider, hög turtäthet och bekväma tåg till ett rimligt biljettpris är viktiga faktorer i framgångsreceptet.

Forskningsprojektet om Svealandsbanans effekter genomfördes vid Järnvägsgruppen KTH, avdelningen för trafik och logistik, under perioden 1996-2003. Oskar Fröidh disputerade med avhandlingen "Introduction of regional high speed trains" i maj 2003.

En ny folder Svealandsbanan de första åren är en mer lättillgänglig sammanfattning, se www.infra.kth.se/tol/jvg/Svea12sid.pdf

Kontaktpersoner
Oskar Fröidh, forskare, tel: 08-790 83 79, e-post: oskar@infra.kth.se
Bo-Lennart Nelldal, adj. professor, tel: 070-762 30 56, e-post: bolle@infra.kth.se