Skip to main content

Storslam för KTH i affärsidétävling

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 12:51 CET

Nu har Venture Cup Östs årliga prisutdelning för bästa affärsidé gått av stapeln. Av tio priser tog KTH-relaterade företag och idéer hem två. Dessutom fick universitetet ta emot hela tre av tio hedersomnämnanden.

Totalt har 200 affärsidéer lämnats in till Venture Cup Öst inför årets upplaga och av dessa nominerades nitton stycken. Slutligen fick tio stycken 10 000 kronor vardera, och av dessa tio gick alltså två utmärkelser till företag, innovationer och affärsidéer med stor KTH-anknytning.

Den första affärsidéen är Black-Ice Infrared Detection System som är en affärsidé som går ut på att ta fram issensorer för effektivare vinterdrift, ökad trafiksäkerhet och renare miljö. Lösningen, som förkortas BIRDS, är system som mäter två fundamentala vägvariabler; isbildning på vägar samt vägytans fryspunktstemperatur.

Prisvinnande affärsidé nummer två kommer från företaget Tomologic som tagit hjälp av forskarkompetens från KTH och Uppsala universitet för att förverkliga sin teknik. Här är tanken att lösa problemet med 20 till 50 procent materialspill vid skärning av olika metaller. Spillet medför stora kostnader för tillverkningsindustrin samt resulterar i en negativ miljöpåverkan.

– Tomologic har tagit fram en skärteknik som förser tillverkningsindustrin med väsentligt effektivare skärplaner. Där ingår så väl mjuk- som hårdvara. Vårt kunskapsbaserade optimeringssystem tar till exempel hänsyn till parametrar som påverkar metaller vid skärning, till exempel värme, något som tidigare inte gjorts, säger Magnus Norberg Ohlsson, vd på Tomologic och industriell ekonom från KTH.

Han säger att marknaden länge letat efter en dylik lösning och att företaget fått väldigt bra respons på sin teknik.

– Vår affärsidé innebär besparingar om 2 till 4 miljoner kronor per skärmaskin och år, och antalet skärmaskiner i hela världen uppgår till flera hundra tusen. I förlängningen innebär tekniken nya möjligheter att tillverka lättare lastbilar och andra fordon mer kostnadseffektivt. Samtidigt gynnas svensk stålindusti då högkvalitativa produker blir konkurrenskraftiga, säger Magnus Norberg Ohlsson.

Av de tre hedersomnämnandena i riktning KTH gick det första till Ring-A-Cause, en internettelefoni-service (VoIP) som syftar till att öka donationerna till och utveckla medvetenheten om användarens val av hjälporganisation. Tjänsten fungerar precis som alla andra VoIP-tjänster och inte kräver någon åtgärd eller betalning annat än den vanliga kostnaden för tjänsten.

Det andra fick Tirasun, som avser utveckla och sälja hållbara och okrossbara solglasögon med bågar i återvunnet däckgummi. Produkten genererar samhällsnytta då den löser ett stort avfallsproblem och minskar trycket på naturresurserna genom materialvalet.

Det sista gick till Its OK, en flexibel uthyrningstjänst av kurslitteratur där kunden själv väljer uthyrningsperiod. Its OK:s affärsidé är att på ett okomplicerat sätt låta studenter hyra valfritt antal böcker via en webbplats för att sedan få böckerna hemskickade.

För mer information, kontakta Magnus Norberg Ohlsson på 076 - 33 666 98 eller Håkan Alfon, marknadsansvarig på Venture Cup på 073 - 636 40 65.