Skip to main content

Ny statistik: Hur utvecklas de offentliga anslagen till kultur?

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 08:38 CEST

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland annat visar att dessa har ökat med 10 procent sedan 2008 och att de år 2015 uppgick till 26 miljarder kronor.

Rapporten Samhällets utgifter för kultur ingår i Kulturanalys uppdrag om officiell statistik för kulturområdet, och redovisar utvecklingen av anslagen till kultur inom staten, kommuner och landsting under 2015 samt över tid.

Under 2015 uppgick de sammanlagda medlen till kultur hos stat, regioner/landsting och kommuner till 26 miljarder kronor. Staten och kommunerna stod för den största delen av de offentliga utgifterna för kultur - 43 respektive 42 procent, och regioner/landsting för resten. 

Rapporten visar bland annat att:

  • De offentliga medlen inom stat, kommun och landsting har ökat med totalt omkring 10 procent sedan 2008, och den största ökningen har skett sedan 2013. Kulturens andel av de totala budgetarna hos stat, regioner/landsting och kommuner har dock inte ökat.
  • Statsbudgetens kulturanslag har ökat sedan 2006 och uppgick 2015 till drygt 11 miljarder kronor. Kulturens andel av statsbudgeten har legat stabil i ett antal år och var 2015 1,26 procent, vilket var en liten minskning. De flesta budgetposter har ökat de senaste tio åren, med undantag för bl a kulturmiljövård, bild och form samt presstödet, då detta är kopplat till tidningarnas upplagor vilka sjunkit.
  • Inom regioner/landsting uppgick medlen för kultur till knappt 4 miljarder kronor. Andelen har minskat svagt sedan 2013 och utgjorde 2015 i snitt 1,5 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Bibliotek och litteratur är områden som minskat under perioden medan teater, dans och musik fått de största ökningarna.
  • I kommunerna stod kulturanslagen för totalt knappt 11 miljarder kronor. Här har kulturens andel i snitt minskat under en längre period och den varierar mycket mellan kommunernas budgetar - från 1 till 6,9 procent. Kulturanslaget per invånare i olika kommuner varierar mellan 494 och 2685 kronor.

Emma Bergmark, ansvarig utredare:
- Årets rapport visar att de totala medlen till kultur stadigt ökat under det senaste decenniet både när det gäller i kronor och utslaget per invånare, och på alla tre nivåer - stat, landsting och kommuner. Däremot har kulturens andel av de offentliga finanserna inte ökat över tid - den har antingen varit stabil, eller minskat. Detta förklaras av att de totala budgetarna som helhet har ökat mer.

I rapporten redovisas bland annat anslagen per region/landsting och kommun, och kan laddas ner på Kulturanalys webbplats: www.kulturanalys.se/publikationer

Rapporten ingår i Myndigheten för kulturanalys uppdrag att ansvara för officiell statistik inom ämnesområdet kultur och fritid. Alla jämförelser mellan åren har gjorts i 2015 års priser.

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.