Skip to main content

Regionala satsningar stärker kulturen 

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 08:49 CEST

De offentliga satsningarna på kultur har ökat med nästan 25 procent de senaste tio åren. Det är främst regioner och landsting som står bakom den stora ökningen, men även staten och kommunerna satsar mer på kultur. Det framgår av en ny statistikrapport från Myndigheten för kulturanalys.

 Omräknat till 2011 års priser har de offentliga satsningarna på kultur ökat med nästan 25 procent sedan år 2000. Den största ökningen står regioner och landsting för, men även staten och kommunerna satsar mer pengar på kultur. Statens utgifter för kultur uppgick 2011 till 10,6 miljarder, en ökning med 17 procent sedan 2000. De regionala utgifterna för kultur samma år var drygt 3,5 miljarder. Det är en ökning med 87 procent, men då har utgifter för folkhögskolor och inköp av konst tillkommit. Kommunernas kulturutgifter landade på 9,6 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Huvuddelen av statens pengar går till Kulturmiljö, Teater, dans och musik samt Museer och utställningar. Även regioner och landsting satsar mest på Teater och dans. Tidigare var området Folkbildning och folkrörelser störst, men där har det skett en minskning under de senaste åren. När det gäller de kommunala medlen går en allt större andel till Musik- och kulturskolor, Bibliotek och Allmänna kulturutgifter, medan Stöd till studieorganisationer minskar.

Rapporten Samhällets utgifter för kultur 2010–2011 innehåller uppgifter om statens, regionernas/landstingens, kommunernas och hushållens utgifter för kultur. Rapporten går att ladda ner från Myndigheten för kulturanalys webbplats

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy