Skip to main content

Utbildning har stor påverkan på kulturvanorna

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 11:00 CET

Nästan alla tar del av kultur, men vilken sorts kultur och hur ofta varierar. En faktor med mycket stor påverkan är utbildningsnivå. Det slås fast i Myndigheten för kulturanalys nya rapport Kulturvanor, som även visar att många kulturvanor är stabila över tid och att unga är de mest kulturaktiva.

Rapporten baseras på material från SOM-undersökningen 2014 och täcker in personer 16-85 år. Den omfattar både att ta del av kultur (läsa, gå på teater etc.) och att själv utöva (t.ex. måla, dansa och skriva).

Undersökningen visar bland annat att

  • De tre vanligaste kulturvanorna är att lyssna på musik, se på film och läsa en bok. De allra flesta gör detta någon gång under ett år, och ofta betydligt mer frekvent än så.
  • Personer med eftergymnasial utbildning tar oftare del av så gott som alla typer av kultur. Utbildning påverkar kulturvanorna mer än social klassbakgrund och hushållets inkomster.
  • Att ta del av kultur som opera, teater och konstutställning kräver ofta pengar, planering och resor. Sådan "traditionell" kultur påverkas mer av faktorer som boendeort, utbildning och inkomst än vad eget utövande och lättåtkomlig kultur/populärkultur som t.ex. musiklyssning gör.
  • Kvinnor är mer aktiva inom nästan alla kulturformer. När det gäller ålder är de yngre mest kulturaktiva överlag, men i fråga om scenkonst är aktiviteten minst lika hög bland de äldre.
  • De kulturvanor som går att studera över tid visar mer på stabilitet än förändring.

Daniel Gustafsson, utredare Kulturanalys:

- Ett intressant resultat i undersökningen är att unga personer är de mest kulturaktiva. Frågan är om det är ett tecken på ett stigande kulturintresse i samhället eller något som hör den här åldern till. Vi kommer att genomföra en specialstudie av barn och ungas kulturvanor framöver som kommer att ge mer kunskap om denna grupp.

Sverker Härd, myndighetschef Kulturanalys:

- Allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande är en viktig del av de kulturpolitiska målen. Vår rapport visar att de allra flesta tar del av någon slags kultur samt att möjligheterna att själv utöva ser ut att vara goda. Däremot påverkas delaktigheten av faktorer som utbildning och var man bor. Samhällstrender som ökade skillnader på skolområdet och en allt mer glesbefolkad landsbygd är därför några exempel på frågor som kommer att påverka kulturpolitiken framöver.

Hela rapporten Kulturvanor finns att ladda ner på Kulturanalys webbplats,

http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2016/01/Kulturvanor.pdf

Rapporten diskuteras idag på Kulturanalys konferens Kulturpolitisk dag.

Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.