Skip to main content

Var finns pengarna och makten över kulturen?

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 10:42 CEST

Möt Kulturanalys i Almedalen – vi diskuterar crowdfunding och kultursamverkan
Kulturanalys bjuder in till två seminarier kring högaktuella frågor: om möjligheter och risker med crowdfunding och om kultursamverkansmodellens effekter på kulturlivet. Välkommen att vara med och diskutera på Kultur i Almedalen.

 

Måndag den 1 juli kl. 11.15–12.45 Crowdfunding – kommersialisering eller demokratisering av kulturen? 

Under de senaste åren har det vuxit fram tekniska lösningar som gör det enklare för kulturutövare att hitta människor som är villiga att skänka pengar till kulturprojekt de brinner för. Crowdfunding är en sådan lösning. I Sverige har vi sett ett ökande intresse från regionala aktörer som har gått in med offentliga medel på crowdfundingplattformar. En del förespråkare menar att kulturlivet demokratiseras via denna nya finansieringskälla medan andra ser risker med att kulturen blir allt för kommersiell. Men vad innebär det att finansiera kultur via crowdfunding? Vad får framväxten av crowdfunding för konsekvenser för kulturlivet? Och vilket potential har crowdfunding som finansieringsväg? Myndigheten för kulturanalys bjuder in till diskussion med några som har svaren.

Medverkande: Mikael Theorin, Kulturbryggan, Max Valentin, grundare crowdculture.se, Ulrika Westin, Landstinget Sörmland, Pelle Wichmann, filmare och aktuell med crowdfundingkampanjen Dollarbrasan, Karolina Windell, Myndigheten för kulturanalys Moderator: Emma Stenström, docent, Handelshögskolan i Stockholm Plats: Kultur i Almedalen, Länsteatern, Bredgatan 10, Visby

 

Måndag den 1 juli kl. 15.15–16.45 Kultursamverkansmodellen – en framgångssaga?

Hur kultursamverkansmodellen fungerar i praktiken råder det delade meningar om. Debatten har stundtals varit livlig. Förespråkarna menar att modellen leder till ökad samverkan på lokal och regional nivå, vilket i sin tur leder till ett rikare kulturutbud och högre kvalitet. Kritikerna å andra sidan menar att modellen i realiteten innebär en starkare statlig styrning och att det främsta motivet för dess införande är att skjuta över kostnader för kultur från staten till den regionala och kommunala nivån. Hur det ska gå för länsteatrar, länsmusik, länsmuseer och andra institutioner som är med i modellen finns det också olika uppfattningar om. Men hur förhåller det sig egentligen? Myndigheten för kulturanalys och Svensk Scenkonst presenterar resultaten från två aktuella studier. Seminariet arrangeras tillsammans med Svensk Scenkonst.

Medverkande: Roger Blomgren, forskare Centrum för kulturpolitisk forskning; Kerstin Brunnberg, ordförande Statens kulturråd; Birgitta Englin, vd Riksteatern; Clas-Uno Frykholm, direktör Myndigheten för kulturanalys; Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst; Elisabeth Lax, kultur- och
utbildningschef Norrbottens läns landsting. Moderator: David Karlsson, ordförande Nätverkstan Kultur i Väst Plats: Kultur i Almedalen, Länsteatern, Bredgatan 10, Visby


Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att utvärdera och analysera kulturpolitiken.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy