Skip to main content

Till alla som är med i Nätverket Lindekultur: Checklista inför hösten 2018

Blogginlägg   •   Aug 02, 2018 09:00 CEST

Webbplatsen lindekultur.se är nyhets- och informationskanal för Nätverket Lindekultur - ett ideellt och informellt nätverk för kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun.

En checklista med sex frågor inför hösten till alla som är med i Nätverket Lindekultur:

Nätverket Lindekultur blir allt starkare som stöd till kulturlivet i Lindesbergs kommun och har nu 95 kulturverksamheter anslutna: 27 kulturarenor (lokaler och verksamheter samt större återkommande evenemang etc); 27 kulturföreningar/grupper; 41 enskilda kulturaktörer - såväl enskilda utövare som företag (som exempelvis konstnärer, musiker, formgivare, fotografer etc). Se här vilka som är med >>

Webbplatsen lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com) fortsätter att öka som den ledande nyhets- och informationskanalen för kulturlivet i Lindesberg. Antalet sidvisningar under första halvåret 2018 var 88.199 - en ökning med 8.217 (10%) sidvisningar jämfört med samma period 2017. Med 88.199 sidvisningar hade lindekultur.se i genomsnitt 487 sidvisningar per dag under första halvåret 2018. Läs mer på lindekultur.se >>

Detta blogginlägg vänder sig till alla som är med i Nätverket Lindekultur - till kontaktpersoner för kulturarenor och kulturföreningar/grupper för spridning i respektive verksamheter samt direkt till alla kulturaktörer. Samtidigt är detta blogginlägg offentligt och kan därför läsas av alla som följer lindekultur.se.

.........................................

Nätverket Lindekultur är ett ideellt och informellt nätverk för kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun: Nätverket Lindekultur är INTE någon förening eller organisation utan ett nätverk som skapar kontakter och möjligheter genom samverkan, samordning och samsyn kring gemensamma frågor. Eventuella aktiviteter kring dessa frågor svarar de enskilda aktörerna för - antingen på egen hand eller i samverkan med andra aktörer.

Nätverket Lindekultur vill vara till stöd för och utveckling av kulturlivet i Lindesbergs kommun: Genom samverkan och samordning vill vi nå samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg: Tillsammans bidrar vi till att utveckla Lindesberg till en levande, attraktiv och utvecklande kulturkommun…

Nätverket Lindekultur är till för alla kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturaktörer i Lindesberg: Att vara med i Nätverket Lindekultur innebär att få tillgång till nätverkets tjänster för marknadsföring via nätverkets webbplatser, att få vara delaktig i planering och genomförande av dialogmöten och projekt för att utveckla kulturlivet i Lindesbergs kommun.

Att vara med i Nätverket Lindekultur kostar ingenting och innebär inga krav på arbetsinsatser. Det enda som förväntas är att alla som är med bidrar till att marknadsföra nätverket och därmed sprida information om kulturlivet i Lindesberg på lämpliga sätt. Tillsammans bidrar vi till: att ge en samlad bild av det breda och rika kulturliv som finns i Lindesbergs kommun; att utveckla och marknadsföra Lindesberg som en kulturkommun.

……………………………….

Fråga 1: Vill ni/du fortfarande vara med i Nätverket Lindekultur?

 • Om JA: Kontrollera era kontaktuppgifter på denna sida >> OM något inte stämmer skicka ett mail till info@lindekultur.se med de rätta uppgifterna.
 • Om NEJ: Skicka ett mail om detta till info@lindekultur.se så tar vi bort er från denna sida >> Ange gärna anledning till att ni önskar lämna Nätverket Lindekultur.

……………………………….

Fråga 2: Har ni/du förslag och idéer på någon form av aktivitet (dialogmöte, opinionsbildning, evenemang, projekt etcetera) som ni skulle vilja genomföra tillsammans med andra aktörer i Nätverket Lindekultur?

 • Om JA: Skicka underlag till info@lindekultur.se så vidarebefordrar vi inbjudan till aktuella aktörer i Nätverket Lindekultur i samråd med er.
 • Om NEJ: Ange gärna varför ni/du önskar vara med i Nätverket Lindekultur - enbart för att synas på webbplatsen lindekultur.se som marknadsföring eller någon annan anledning?

……………………………….

Fråga 3: Hur bidrar ni/du till att marknadsföra Nätverket Lindekultur och därmed sprida information om kulturlivet i Lindesberg?

 • Ange gärna att ni/du är med i Nätverket Lindekultur i era egna informationskanaler (webbplats, nyhetsbrev, programblad, sociala medier etcetera) - exempelvis genom att skriva "Vi är med i Nätverket Lindekultur" med länk till www.lindekultur.se.
 • Känner du några andra kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturaktörer i Lindesbergs kommun som inte är med i Nätverket Lindekultur men borde vara det? Berätta för dem vad nätverket är, varför nätverket finns och varför man ska vara med. Läs mer om Nätverket Lindekultur här >> Använd denna länk för anslutning till Nätverket Lindekultur >>

.........................................

Webbplatsen lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com) är nyhets- och informationskanal för Nätverket Lindekultur och övrigt kulturliv i Lindesbergs kommun som ökar stadigt både när det gäller nyhetsflöde (antal nyheter som publiceras) och sidvisningar (antal som läser nyheterna).

Nyheter: lindekultur.se är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg >> "Ingen annan nyhetskanal har så många nyheter om kulturlivet i Lindesberg som lindekultur.se"

Kalender: lindekultur.se är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg>> "Ingen annan webbplats informerar om så många kulturevenemang i Lindesberg som lindekultur.se"

Kontakter: lindekultur.se har kontaktuppgifter till alla som är med i Nätverket Lindekultur >> "Ingen annan webbplats har information om så många kulturverksamheter i Lindesberg som lindekultur.se"

Webbplatsen lindekultur.se drivs helt ideellt av en fristående redaktion som redigerar och publicerar underlag som skickas till info@lindekultur.se och bevakar kulturfrågor som berör Lindesberg på kommunal, regional och nationell nivå. 

……………………………….

Fråga 4: Vad händer i er/din verksamhet? Och vill ni/du marknadsföra detta genom Nätverket Lindekulturs nyhets- och informationskanal lindekultur.se?

 • Om så är fallet: För publicering av nyheter och evenemang - skicka underlag (text och bilder som ska vara fria för publicering) via epost till info@lindekultur.se i god tid (eftersom redaktionen arbetar helt ideellt och "när det passar"). Publiceringen är givetvis kostnadsfri.
 • Planerar ni/du något i höst men ännu inte bestämt datum? Titta gärna i vår evenemangskalender för att undvika evenemangskrockar!

……………………………….

Fråga 5: Hur bidrar ni/du till att marknadsföra webbplatsen lindekultur se för att därmed sprida information om vad som händer i kulturlivet i Lindesberg?

 • Känner du några som vill veta vad som händer i kulturlivet i Lindesberg men ännu inte får våra nyheter? berätta för dem vad lindekultur.se är och hur de bäst kan följa vårt nyhetsflöde:
  Veckans kulturnyheter från Lindesberg - detta nyhetsbrev för dig som vill ha alla nyheter samlade i ett utskick per vecka via epost: Beställs via epost till info@lindekultur.se >>
  Följ lindekultur.se på Mynewsdesk - ett nyhetsflöde för dig som vill ha alla nyheter direkt när de publiceras: Följ oss på Mynewsdesk >>
  Följ lindekultur.se på Facebook - ett nyhetsflöde för dig som vill ha alla nyheter från Nätverket Lindekultur direkt när de publiceras + övriga nyheter om kulturlivet i Lindesberg från andra nyhetskanaler. Följ oss på Facebook >>
 • Marknadsför gärna lindekultur.se på lämpligt sätt i era kanaler och/eller lokaler genom att ladda ned, skriva ut och anslå denna affisch >>
 • Finns ni/du på Facebook? Gilla/följ lindekultur.se på Facebook där alla våra nyheter publiceras med automatik - och DELA de nyheter om er som vi publicerar på era sidor/grupper.

……………………………….

Fråga 6: Vill ni/du veta mer om hur webbplatsen lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com) fungerar och hur er/din verksamhet kan använda denna kanal för att marknadsföra er?

 • Om så är fallet: Anmäl ert intresse till info@lindekultur.se så bjuder vi in till ett dialogmöte vid lämpligt tillfälle. Deltagandet är givetvis kostnadsfritt.

……………………………….

PS: Har ni/du andra tankar om och/eller synpunkter på Nätverket Lindekultur och lindekultur.se - skicka ett mail om detta till info@lindekultur.se.

……………………………….