Skip to main content

​Allt fler ansluter sig till Nätverket Lindekultur

Nyhet   •   Apr 08, 2018 08:00 CEST

Allt fler kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturaktörer i Lindesbergs kommun ansluter sig till Nätverket Lindekultur - nu senast Föreningen Kyrkbergets Vänner och Naturskyddsförening Lindesberg. Därmed har nätverket nu totalt 95 anslutna aktörer - se här vilka>>

Föreningen Kyrkbergets Vänner värnar om Kyrkberget, som en mötesplats i naturen och kulturens tecken. ”Kyrkberget är en bit värdefull natur, centralt belägen bredvid järnvägen i Lindesberg. Här på Kyrkberget finns eldstäder, lekplats, biologisk mångfald, och en gammal kägelbanan som är värd att rustas upp, för att åter tas i bruk för kägelspel och andra arrangemang”, skriver föreningen i sin presentation.

Naturskyddsföreningen Lindesberg är en förening för dig som värderar natur- och miljöfrågor samt delar Naturskyddsföreningens värdegrund. ”För oss tar vårt engagemang uttryck i många former: konst, musik, teater, föreläsningar, utställningar, upplevelser mm. Vi och många med oss hittar inspiration i naturen och värnar om att visa den hänsyn. De allra flesta av våra aktiviteter i Lindesbergs kretsen är öppna för även dig som inte är medlem. Välkommen”, skriver föreningen i sin presentation.

Nätverket Lindekultur är ett ideellt och informellt nätverk för kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun. "Nätverket Lindekultur är INTE någon förening eller organisation utan ett nätverk som skapar kontakter och möjligheter genom samverkan, samordning och samsyn kring gemensamma frågor. Eventuella aktiviteter kring dessa frågor svarar de enskilda aktörerna för - antingen på egen hand eller i samverkan med andra aktörer”.

Nätverket Lindekultur vill vara till stöd för och utveckling av kulturlivet i Lindesbergs kommun. "Genom samverkan och samordning vill vi nå samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg: Tillsammans bidrar vi till att utveckla Lindesberg till en levande, attraktiv och utvecklande kultur-kommun”.

Att vara med i Nätverket Lindekultur kostar ingenting och innebär inga krav på arbetsinsatser. Det enda som förväntas är att alla som är med bidrar till att marknadsföra nätverket och därmed sprida information om kulturlivet i Lindesberg på lämpliga sätt i sina respektive kanaler.