Skip to main content

Båttur på söndag med M/S Råsvalen i 1920-talstil

Nyhet   •   Aug 19, 2015 08:00 CEST

Linde Fornminnes- och hembygdsförening arrangerar på söndag (23 augusti) den traditionsenliga båtturen med M/S Råsvalen i 1920-talsstil.

M/S Råsvalen avgår från Kyrkbryggan i Lindesberg söndag 23 augusti kl 14.00. "Medtag egen matsäckskorg och välj gärna tidsenliga kläder", skriver föreningen i sin inbjudan. Sång och musik utlovas under båtturen som beräknas ta ett par timmar. Kostnad: 50 kronor.

Det var på vattendragen våra förfäder tog sig fram när de skulle finna en plats där de kunde slå sig ned. Vattendragen var förutsättningen för kommunikationer och transporter. Än större betydelse fick de, när malm började brytas och smältas till järn. De tunga transporterna gick på sjöarna och åarna, såväl på sommaren som på vinterns is. I början av detta sekel var det en livlig trafik av nyttobåtar på och mellan Lindesjön och Råsvalen. De transporterade malm, järn, kalk, trä och styckegods mellan Lindesberg och Guldsmedshyttan i Råsvalens norra ände. Båtarna hade namn som Ceylon, Zephyr, Limnäs, Sjöfröken och Hilda. På helgerna utnyttjades de för lustturer med familjer och föreningar. Hilda - som döptes om till Råsvalen - var igång ända in på 30-talet, och har blivit förebilden till den båt som nu används för passagerartrafik. M/S Råsvalen är byggd på Wennbergs Mekaniska Verkstad 1914 som timmerbogserare.