Skip to main content

Bergslagslyftet - en möjlighet att få stöd till kulturprojekt

Nyhet   •   Jan 29, 2018 08:00 CET

Magiska teatern i Vretstorp har fått stöd liksom Karlskoga kulturskola och en amatörteaterförening i Västerås. Nu söker Länsförsäkringar Bergslagen genom Bergslagslyftet projekt och satsningar som riktar sig till barn och ungdomar.

Bergslagslyftet fördelar medel två gånger varje år. Nästa ansökningsperiod blir för våren 2018. Sista ansökningsdag 15 februari 2018.

"Sökande ska vara föreningar, förbund eller initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar", skriver Länsförsäkringar Bergslagen i sin inbjudan,

"Alla sponsoravtal ska innehålla en eller flera aktiviteter där Länsförsäkringar Bergslagen får möjlighet att möta ungdomar, medlemmar, ledare, publik och föräldrar. All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av Länsförsäkringar Bergslagen och exponeringen av varumärket ska vara tydlig och att vår medverkan ska uppfattas som positiv. Vi vill också kunna kommunicera de projekt och satsningar vi stödjer", fortsätter Länsförsäkringar Bergslagen.

........................................................................

Under de senaste åren har merparten av Bergslagslyftet gått till projekt och satsningar inom sport och idrott - men det finns några exempel på kultursatsningar för barn och ungdom:

  • Magiska teatern i Vretstorp driver barn- och ungdomsgrupper och kan tack vare sponsringen utveckla sin verksamhet och låta teaterintresserade barn mötas, skapa nätverk, inspireras och växa som människor.
  • Karlskoga kulturskola har fått stöd för en konsert till förmån för Världens Barn. Syftet med konserten är förutom en god sak, att uppmuntra barn att delta i välgörande ändamål, väcka engagemanget och visa på att om man samarbetar kan man göra skillnad.
  • Teater Oliver är en amatörteaterförening i Västerås som välkomnar alla barn och ungdomar som vill spela teater. Teater Oliver har fått bidrag för att sätta upp pjäsen Snödrottningen, vars saga handlar om stark vänskap och att även tjejer kan vara modiga hjältar.