Skip to main content

​”Bruk 2.0” ska utveckla natur- och kulturmiljöer till hållbara besöksmål

Nyhet   •   Mar 21, 2020 08:00 CET

Ett nytt utställningskoncept tas fram för Frövifors Pappersbruksmuseum - bilden från förra årets sommarutställning A Paper Art Fantasy.

Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden (med bland annat Siggebohyttans bergsmansgård) och Björskogsnäs är industrihistoriska platser i Bergslagen som valts ut för medverkan i ”Bruk 2.0: Hållbar Platsutveckling” - ett projekt som ska utveckla natur- och kulturmiljöer till hållbara besöksmål.

Bruk 2.0 är ett utvecklingsprojekt som pågår mellan 2018–2021 och som arbetar med en platsutveckling som ska bidra till ökad hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social. Projektet ska utveckla natur- och kulturmiljöer till besöksmål vid ett antal utvalda industrihistoriska platser i tre av Bergslagens län (Örebro, Västmanland och Dalarna).

I Örebro län fortsätter Destination Bergslagen med Håkan Ceder och Helene Sommar att arbeta som regionala projektledare under 2020. Arbetet med koncept- och produktutvecklingen kopplas till samarbeten, nätverk och finansiering.

”Projektet ska tillgängliggöra platsernas berättelser kring Bergslagens råvaror och industrilandskapet för fler besökare genom att utveckla hållbara och klimatsmarta koncept. Utifrån koncepten och i samarbete med lokala och regionala entreprenörer ska projektet medverka till att utveckla nya produkter och paket som sen marknadsförs och säljs via Destination Bergslagen”, förklaras på projektets hemsida.

På Frövifors Pappersbruksmuseum har Skogen (en idé- och designbyrå i Nora) fått uppdraget att ta fram ett utställningskoncept för museet. Läs mer på bergslagen.se >>

Runt sjön Usken ska besökare erbjudas cykelkarta över kultur-och naturmiljöerna. Läs mer på bergslagen.se >>

I Björskogsnäs knyts närliggande boendeanläggningarna till platsutvecklingen genom att tillgängliggöra berättelserna om platsens unika kultur- och naturmiljö för deras målgrupper. Läs mer på bergslagen.se >>

Dessa produkter paketeras och marknadsföras av Destination Bergslagen - bland annat i deras sommarmagasin:

I Västmanland blir Borgåsund en ”testhubb” utifrån redan framtaget boendekoncept. Regionala referensgruppens arbetssätt, erfarenheter och kunskap kring koncept- produkt- och affärsutveckling med fokus på vattennära boende ska resultera i en strategi. Den kan sen appliceras på besöksmål längs med kanalen för att påbörja en destinationsutveckling. Köket byggs nu om för att kunna driva restaurang året om. Restaurangen kopplas till boende, hamnservice, husbilsparkering och kringaktiviteter som cykling, vandring, ridning och kajak för att skapa ett utökat erbjudande. Tillsammans med länsmuseet tas nu färger, materialval och historia fram som underlag till fortsatt arbete kring boendet och den fysiska tillgängligheten.

I Dalarna har Bruk 2.0 tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna tagit fram ett nytt koncept kring kultur och outdoor - ”Kulturleder i södra Dalarna”. Nu fortsätter arbetet med att plocka ut de leder som på ett alldeles särkilt sätt kombinerar kulturhistoriska värden med fina outdoor-upplevelser. Lederna kommer därefter att tillgängliggöras digitalt, och ligga som grund när vi ska gå vidare och produkt-och affärsutveckla tillsammans med entreprenörer.

Projektet Bruk 2.0 drivs av Intresseföreningen Bergslaget med finansiering från länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Dalarna samt Region Dalarna. I projektet samverkar Intresseföreningen Bergslaget med Visit Dalarna, Destination Bergslagen, Strömsholms Kanal AB och kommunerna. Läs mer om projektet Bruk 2.0 >>

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening med kommuner, regionförbund och landsting som medlemmar. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete och företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer i både nationella och internationella sammanhang. Intresseföreningen Bergslaget består av tjugotre kommuner, Region Dalarna, Region Värmland och Regionförbundet Örebro län samt av Landstinget i Västmanland. Läs mer om Intresseföreningen Bergslaget >>

Destination Bergslagen (Tursam i Bergslagen ekonomisk förening) drivs sedan 1993 som en ekonomisk förening där fyra kommuner är medlemmarna - Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Destination Bergslagen samarbetar med besöksnäringen för en ökad marknadsföring av Bergslagen som en destination”. Läs mer om Destination Bergslagen >>