Skip to main content

​Byggnader i Lindesberg får estetisk ljussättning

Nyhet   •   Jun 26, 2018 10:00 CEST

Södra sidan av Pumphuset vid Sundsbron i Lindesberg kommer att få belysning.

Byggnader och andra lämpliga objekt i Lindesberg kommer att få estetisk ljussättning, enligt beslut i kommunfullmäktige. En arbetsgrupp ska inrättas med uppgift att identifiera lämpliga objekt och lämna förslag till belysning.

Bengt Evertsson (MP) och Inger Griberg (MP) föreslog i en motion 2017 att det skapas estetisk ljussättning av utvalda objekt såsom exempelvis Pumphuset, Sundsbron, Kägelbanan och rondeller i Lindesberg.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslog i sitt yttrande att inrätta en arbetsgrupp med arkitektonisk och teknisk kompetens från Samhällsbyggnadsförbundet och Lindesbergs kommun för att identifiera lämpliga objekt och lämna förslag på belysning.

Kommunfullmäktige sade ja till motionen på sitt senaste möte varför arbetsgruppen nu ska inrättas.

Kommunstyrelsen har samtidigt sagt ja till ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på södra sidan av Pumphuset vid Sundsbron. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag av kommunen att utföra detta. Investeringskostnaden beräknas till cirka 5.000 kronor och driftskostnaden beräknas till cirka 150 kronor/år.