Skip to main content

​Dags för Lindesberg i regionalt kulturutvecklingsprojekt

Nyhet   •   Jun 07, 2018 08:00 CEST

Naturreservatet Gränseskogen gränsar till Lilla Sörsjön i norra Lindesbergs kommun

Region Örebro län har fått nya medel för regional kulturutveckling från Kulturrådet för utvecklingsprojektet Bortom de blå bergen. Projektet - som drivs av Konstfrämjandet Bergslagen - har beviljats 300.000 kr för projektår 2 som gäller naturreservatet Gränseskogen i Lindesbergs kommun.

I den regionala handlingsplanen för bild och form i Örebro län 2017-2019 finns ett regionalt uppdrag för utveckling av bild och form inom konstpedagogik som tilldelats Konstfrämjandet Bergslagen. Uppdraget sker i form av ett 3-årigt utvecklingsprojekt som Konstfrämjandet Bergslagen genomför tillsammans med de tre kommunerna Lindesberg, Kumla och Degerfors.

”Syftet med projektet Bortom de blå bergen är att utveckla den konstpedagogiska verksamheten i Örebro län samt att ge kommunerna verktyg och metoder som de kan använda sig av efter projektets slut. Ambitionen är att nå fler barn och unga och genomföra konstpedagogisk verksamhet på olika platser i länet. Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats”, enligt projektbeskrivningen.

  • Projektår 1 har fokuserat på stenindustrin kring Hällabrottet i Kumla kommun med Stenarbetsmuseet som bas.
  • Projektår 2 utgår från Lindesberg och den mossrika barrskogen i naturreservatet Gränseskogen.
  • Projektår 3 kommer att fokusera på Degerfors och Sveafallen välkänt för den geologiska forskningen omkring Ancylussjöns forna utlopp under senare delen av istiden.

Projektet finansieras av Region Örebro Län, Kulturrådet, Adolf Lindgrens Stiftelse, Folkrörelsernas Konstfrämjande och kommunerna Kumla, Lindesberg och Degerfors.

Konstnärlig gestaltning av naturreservatet Gränseskogen

Det nu aktuella projektet (som pågår 20180901 - 2019-0831) gäller naturreservatet Gränseskogen i norra Lindesbergs kommun - en urskog som består av högresta gamla träd från 1800-talets första hälft, men också ett myller av fallna stammar och död ved.

”Den lokala närvaron är grundläggande i arbetet. En stor del av platsens inneboende kunskap kan bara nås genom personliga möten, samtal och samarbeten. Samarbete med kommunen är etablerat och under våren knyts kontakter med skolor och andra lokala aktörer. Ett open-call formuleras för att hitta passande konstnär som ska arbeta deltagarbaserat på plats. Arbetet med deltagarna leder fram till en eller flera konstnärliga gestaltningar och publik presentation”, enligt projektbeskrivningen.

Vill du medverka i projektet? Kontakta projektledarna:

...............................................

Region Örebro län har fått nya medel för regional kulturutveckling från Kulturrådet för ytterligare två projekt:

Alla barns rätt till kultur: Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur beviljades 300 000 kr för tredje och sista året. Tredje året kommer att ha särskilt fokus på inventeringar och hur projektets resultat kan användas i framtiden. Region Örebro län vill ha tips på professionella kulturaktörer/kulturpedagoger som finns i länet med annan språklig bakgrund eller verksamhet med fokus på kultur och mångfald.

Litteratur i Örebro län: Projektet Litteratur i Örebro län beviljades 490 000 kr för år två av tre. Syftet med projektet är att skapa en grund för en regional litteraturfrämjande infrastruktur, för att ge litteraturens aktörer och framtida utövare samma förutsättningar att bedriva sin verksamhet som andra konstområden.

...............................................