Skip to main content

​Dags igen för julmarknad och mycket annat på Frövifors Pappersbruksmuseum

Nyhet   •   Nov 21, 2017 08:00 CET

I helgen 25-26 november (kl 10-16 båda dagarna) är det dags igen för julmarknad på Frövifors Pappersbruksmuseum. ”Välkommen att julhandla i den spännande industrimiljön”, hälsar museichefen Mikael Tiderman som samtidigt har mycket annat på gång för Frövifors Pappersbruksmuseum.

Julmarknaden på Frövifors Pappersbruksmuseum är en uppskattad tradition som i år blir den sjuttonde i ordningen. Ett 70-tal utställare, hantverkare och föreningar dukar upp sina bord på årets julmarknad som arrangeras av Frövifors Pappersbruks Musei Vänner.

Mycket på gång på Frövifors Pappersbruksmuseum

Frövifors Pappersbruksmuseum - som hade 7.322 besökare förra året - har samtidigt mycket annat på gång:

Museets pedagog har gått i pension - därför kommer tjänsten att utlysas inom kort. Mikael Tiderman hoppas att tjänsten kan vara tillsatt efter nyår.

”Vi håller även på med en genomgång av museets byggnader för ett långsiktigt bevarande. Vi är i behov av att hitta finansiering för att kunna restaurera delar som börjar bli slitna - främst taken”.

I en långsiktig verksamhetsplan för museet finns bland annat förslag att fokusera mer på pappret som material i exempelvis i museets sommarutställningar. ”Det är ett häftigt material som har otroligt många möjligheter och användningsområden”.

”Viktigt med kultur i hela kommunen”

Frövifors Pappersbruksmuseum är med i Nätverket Lindekultur: ”För oss är det viktigt att hela Lindesbergs kommun ska vara aktiv som en plats där konst och kultur ska kunna upplevas - inte minst utanför centralorten. I det arbetet är ju nätverkandet otroligt viktigt”, förklarar Mikael Tiderman: ”Det är kul att se att det ger resultat i evenemang som Vinterspår. Vi kommer att vara den mötesplats under 2018 års Vinterspår där flest utställare har valt att vara vilket är jätteroligt”.

Frövifors Pappersbruksmuseum är även med i Konstrum Bergslagen - ett nätverk som samlar platser i Bergslagen som jobbar med liknande industrihistoriska platser. ”Att blanda industrihistoria och kultur är ju en otroligt spännande mix. Genom att befinna sig i den historiska miljön kan oftast nya uttryckssätt och infallsvinklar upptäckas. Miljön i sig tillför något”, förklarar Mikael Tiderman.

”Konst- och kulturupplevelser i en levande miljö”

”För mig personligen är detta något som jag tror är en viktig del i det arbete vi utför som stiftelse. Genom att vara en levande miljö, både när det kommer till den museala delen och att levandegörande historien om den plats vi är stiftade till att bevara. Men samtidigt kunna erbjuda våra besökare andra intryck i sitt besök - exempelvis konst- och kulturupplevelser - kan vi förhoppningsvis bibehålla intresset för oss som besöksmål även i framtiden”, summerar Mikael Tiderman.