Skip to main content

​Evenemang ställs in på grund av Corona-viruset

Nyhet   •   Mar 12, 2020 08:00 CET

Lasse Åberg kan inte komma till Lindesberg på lördag på grund av Corona-viruset.

NY VERSION publicerad 2020-03-13

Från och med idag (12 mars) är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare i hela Sverige, enligt beslut av regeringen för att motverka spridningen av Corona-viruset. I Lindesberg berörs evenemang i Lindesberg Arena och mindre evenemang som skjuts upp av hänsyn till medverkande och publik.

Lasse Åberg kan inte komma till Lindesberg på lördag (14 mars) på grund av Corona-viruset och att Lasse tillhör riskgruppen. Utställningen med verk av Lasse genomförs som planerat med vernissage kl 12-14 - dock utan medverkan av Lasse. Hans föreläsning som skulle ha hållits kl 16 i Folkets Hus skjuts upp till hösten. Ni som redan köpt biljett kan lösa in den på Stadsbiblioteket, meddelar Kulturenheten.

Ingen Opera på bio som planerat: Lördagens opera på bio-föreställning från Metropolitan i New York på Lindesberg Bio inte kan visas då Met-operan ställt in alla föreställningar under resten av mars.

Frövifors Pappersbruksmuseum meddelar att konserten med Tullamore Brothers - som skulle hållas 22 mars - ställs tyvärr in p.g.a. det rådande läget med förhöjd risk för spridning av viruset Covid-19. Vi beklagar detta. Förhoppningen är att konserten ska kunna genomföras vid ett senare tillfälle. Återlösen av köpt biljett sker i spelet på ICA Näsbyhallen, Frövi.

Badhuset och biografen berörs inte

Detta gäller för Besök Linde AB:s anläggningar:

  • Lindesberg Arena: Inga publika evenemang som överstiger 500 människor kommer tillåtas i arenan. Redan i onsdags fick en handbollsmatch spelas utan publik.
  • Badhuset Energikällan öppet som vanligt: Badhuset har en maxkapacitet på 450 antal personer i byggnaden samtidigt vilket understiger antalet människor som omfattas av beslutet gällande folksamlingar.
  • Lindesbergs Bio öppet som vanligt: Lindesbergs Bio har en maxkapacitet på 255 antal personer vilket understiger antalet människor som omfattas av beslutet gällande folksamlingar.

...

Frågor och svar om regeringens beslut

Regeringen beslutade den 11 mars om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vad innebär detta beslut?

Regeringen använder möjligheten i ordningslagen (2 kap. 15 §) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet meddelas i en förordning.

Förordningen innebär att det, från och med torsdag 12 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Regeringen kommer att löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs.

Vilket grundlagsstöd har regeringen för detta beslut?

Enligt regeringsformen får regeringen, efter bemyndigande i lag, begränsa mötesfriheten och demonstrationsfriheten för att motverka farsot (epidemi). En sådan begränsning får inte gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. Varje begränsning måste alltså vara proportionerlig.

Vad är en allmän sammankomst? Vad är en offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Handlar förbudet endast om tillståndspliktiga arrangemang?

Nej. Huvudregeln är att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är tillståndspliktiga endast om de anordnas på offentliga platser. Denna föreskrift gäller också allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte anordnas på offentliga platser, om deltagarna är fler än 500.

Vad blir konsekvensen om någon skulle trotsa förbudet?

Polismyndigheten får enligt 2 kap. 22 § ordningslagen inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som meddelats enligt 2 kap. 15 § i samma lag. Detta innefattar även redan beviljade tillstånd.

Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 kap. 29 § ordningslagen.

Gäller förbudet endast inomhus?

Nej, även utomhus. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster/tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Är det förbjudet att arrangera demonstrationer?

Ja, om de är så stora att de omfattas av förordningen. Ordningslagen anger uttryckligen att demonstrationer är att betrakta som allmän sammankomst.