Skip to main content

​Fellingsbro Föreläsningsförening bjuder in till berättarföreställning

Nyhet   •   Mar 13, 2019 20:11 CET

Torsdag 28 mars kl 18:30 bjuder Fellingsbro Föreläsningsförening in till ”Var hör jag hemma?” - en berättarföreställning med Maria Sedell och Staffan Ekegren baserad på Örebro länsmuseums mobila utställning med samma namn. Föreläsningen hålls i Fellingsbro Folkhögskola (aulan), är gratis och öppen för alla.

I berättarföreställningen “Var hör jag hemma?” möter du olika personer och platser från utställningen. Personer med olika livsval och olika platsers betydelse. Med berättandet som verktyg vecklas de personliga berättelserna ut och blir till små betydelsebärande pusselbitar i ett försök att förstå den tid vi lever i med stora folkomflyttningar inom och mellan länder. Städer som växer medan landsbygden (långt från större orter) krymper och kräver allt mer av de som väljer att bo där. Normer som förskjuts och förändras i snabb takt.

Föreställningen har utvecklats som en del av utställnings- och samproduktionen ”Var hör jag hemma?” som tillkommit i samverkan mellan Maria Sedell, Staffan Ekegren och Örebro läns museum.

Under 2017 har Maria Sedell, professionell berättare, och Staffan Ekegren, författare, rest runt i Örebro län och dokumenterat anslagstavlor i stad och på landsbygd. Med anslagstavlorna som utgångspunkt har de sedan knutit kontakt med människor, gett röst åt deras liv i bygder och bostadsområden.

De har fotograferat meddelanden, budskap och affischer på hundratals anslagstavlor. Bakom dessa anslag visar sig en rikedom av människor med mer eller mindre sällsamma öden. Genom möten och samtal med dessa människor har berättelser vuxit fram. Många av dem väcker frågor kring medbestämmande och inflytande – demokratiska grundfrågor.

Nutidens normer sätts till stor del i staden, livet på landsbygden beskrivs ofta ur ett storstadsperspektiv. I bruset från storstaden riskerar tankar, röster och berättelser utanför staden att inte bli hörda. Det här projektet försöker ge röst åt dessa.

Projektet vill problematisera den snabbt växande storstadsnormen och ge möjlighet till samtal om frågor som rör livsvillkor i stad och land och mötet mellan dessa. Alltfler är rörliga, flyttar och byter miljö. Vad innebär det för hur vi knyter an till platser? Vilka platser blir viktiga för oss och varför?