Skip to main content

​Finska krigsbarn efterlyses inför utställning i Lindesberg

Nyhet   •   Mar 16, 2020 08:00 CET

”Vi vill komma i kontakt med personer som kom till Lindesbergs kommun som finska krigsbarn eller som har minnen om dem”, skriver Airie Tervaniemi, Magnus Jerlström och Göran Karlsson. ”Vi planerar att ha en utställning i höst på Lindesbergs stadbibliotek och är därför intresserade av berättelser, foton och föremål”.

”Meningen är att samla de möjliga kvarvarande minnena från tiden då vi tog emot finska krigsbarn. Vi kommer alla tre att vara involverade i projektet att skriva och dokumentera. Meningen är att få till stånd en utställning veckorna 48-49 i år”, förklarar Airie Tervaniemi som är samordnare för Lindesbergs kommuns finska förvaltningsområde.

Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012 vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. I Lindesbergs kommun har finskspråkiga rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har du även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 10% invånare med finsk bakgrund. Läs mer på lindesberg.se >>

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv

Lindesbergs kulturhistoria bildarkiv finns på nätet och omfattar ca 150 år av Lindesbergs och Bergslagens historia - 1860-tal till och med 2010-tal. I bilddatabasen finns fotografier med motiv som till exempel stadsmiljöer, människor, skolor, sport och mycket mer. 

Magnus Jerlström är föreståndare för Lindesbergs kulturhistoriska arkiv där det finns bilder på personer som de tre vill få hjälp att identifiera.

Det kulturhistoriska arkivet finns i källaren på Lindesbergs stadsbibliotek. Lindesbergs kulturhistoriska arkiv rymmer mängder av historiska dokument, i form av fotografier, brev, räkenskaper, protokoll, kartor och ritningar som utgör viktiga delar av kommunens lokalhistoria. Med hjälp av äldre dokument blir det möjligt att titta tillbaka in i det förflutna, till händelserna och omständigheterna som har skapat vår egen samtid. Läs mer på lindesberg.se >>

”Lindesbergs historia: Människor och händelser genom seklerna”

Göran Karlsson är lokalhistorisk forskare och författare som bland annat driver hemsidan ”Lindesbergs historia: Människor och händelser genom seklerna” som berättar om intressanta personer, företag och händelser i staden Lindesberg genom seklerna. Här kan man dessutom ställa frågor om Lindesbergs historia. Läs mer på lindehistoria.se >>