Skip to main content

Föreningar får fortsatt stöd som lokala servicepunkter

Nyhet   •   Jan 15, 2018 08:00 CET

”Ramsberg - en bygd i Bergslagen” och ”Vedevågsvisionen” får fortsatt stöd från Lindesbergs kommun som lokala servicepunkter, enligt förslag till beslut om uppdragsersättningavtal i tillväxtutskottet 16 januari. Föreningen i Ramsberg har ansökt om ytterligare 87.800 kr till inventarier i sitt kulturcentrum men får enligt förslag till beslut 30.000 kr i bidrag.

Beredningsgruppen för lokalutveckling i Lindesbergs kommun har under 2015–2016 tagit fram ett förslag till kommunen som innefattar ett uppdragersättningsavtal för att skapa lokala servicepunkter i kommunen. Ansökan sker varje år och beslut fattas under förutsättning att medel avsätts till ramprogrammet för lokalutveckling.

Att vara lokal servicepunkt innebär att man åtar sig vissa uppdrag - exempelvis bokcafé och medborgardialog - för kommunens räkning och för det erhålls en uppdragsersättning.

"Ramsberg - en bygd i Bergslagen" med Ramsbergs kulturcentrum åtar sig att vara en lokal servicepunkt inom Lindesbergs kommun 2018 och får för detta 45.000 kr i uppdragsersättning.

”Vedevågsvisionens ekonomiska förening” och ”Kvarnbacka livs” åtar sig att vara en lokal servicepunkt inom Lindesbergs kommun 2018 och får för detta 60.000 kr i uppdragsersättning.

Ramsbergs kulturcentrum

”Ramsberg - en bygd i Bergslagen” får ytterligare 30.000 kr i projektstöd för funktionella områden, enligt förslag till beslut i tillväxtutskottet 16 januari. Föreningen har ansökt om 87.800 kr för att förverkliga planerna på ett attraktivt kulturcentrum i Ramsberg.

Föreningen driver ett Kulturcentrum i förhyrda lokaler i Prästgården i Ramsberg där kultur och möten ska vara navet i verksamheten. En caféhörna som ger möjlighet till social samvaro och en mötesplats för alla. Tidskrifter och sällskapsspel ska finnas. Det kommer att finnas en biblioteksavdelning med vuxen-, ungdom- och barnböcker som man kan låna. Även talskivor kommer att finnas.

Förutom de uppdrag som kommunen beviljat ersättning för kommer det att ske andra evenemang. Exempelvis bokbytardagar, planbytardagar, konstutställningar, föreläsningar, hantverksdagar och musikstunder är några tänkta evenemang. Inbjudan kommer att ske till olika studieförbund/föreningar som vill anordna studiecirklar och kurser, enligt ansökan.

”För att kunna förverkliga planerna på ett attraktivt Kulturcentrum, som besökare gärna vill komma till, så finns behov av bidrag till inventarier och annat som gör att miljön blir funktionell och välkomnande”, skriver förening.

...................