Skip to main content

​Frövifors Pappersbruksmuseum får bidrag från Lindesbergs kommun

Nyhet   •   Jun 17, 2019 08:00 CEST

Nu har Frövifors Pappersbruksmuseum beviljats bidrag med 150.000 kronor från Lindesbergs kommun. Efter att museichefen Mikael Tiderman redogjort för det ekonomiska underlaget och vilka verksamheter som bedrivs beviljade Tillväxtutskottet bidraget. Men Jari Mehtäläinen (SD) ville avslå ansökan. Och framtidens bidragsansökningar ska diskuteras under oktober 2019.

Frövifors Pappersbruksmuseum sökte 286.000 kronor i bidrag vilket motsvarar bidraget museet erhåller från Region Örebro. Tillväxtutskottet återremitterade ärendet 7 maj för att på mötet 4 juni få ta del av det ekonomiska underlaget samt få information kring vilka verksamheter som bedrivs.

Jari Mehtäläinen (SD) ville avslå ansökan med följande motivering: ”Frövifors Pappersbruksmuseum sökte föreningsbidrag. Föreningsbidrag beviljas föreningar med ungdomsverksamhet. Frövifors Pappersbruksmuseum är en stiftelse, det innebär att alla stiftelser i kommunen har rätt att söka föreningsbidrag?”.

Samtidigt beslutade Tillväxtutskottet att framtidens bidragsansökningar ska diskuteras under oktober 2019: Tillväxtutskottets ordförande Irja Gustavsson (S) förklarar: ”Vi är många nya i Tillväxtutksottet, just nu har vi genomgång av alla bidrag som vi ger”.

Från föreningsbidrag till verksamhetsbidrag i Region Örebro län

Frövifors Pappersbruksmuseum är inte en ideell förening utan en stiftelse där en av stiftarna är Lindesbergs kommun. Därför kan inte Frövifors Pappersbruksmuseum rent formellt få föreningsbidrag - men Lindesbergs kommun har som stiftare av och intressent i Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum tidigare finansierat sin andel genom föreningsbidrag.

Frövifors Pappersbruksmuseum sökte 286.000 kr i bidrag från Lindesbergs kommun vilket motsvarar bidraget stiftelsen erhåller från Region Örebro som också är en av stiftelsens stiftare. Frövifors Pappersbruksmuseum har som första kulturinstitution i Lindesbergs kommun ”uppgraderats” av Region Örebro läns Kultur- och fritidsnämnd - från att få enbart regionalt föreningsbidrag till att istället få regionalt verksamhetsbidrag inom samverkansmodellen.

Frövifors Pappersbruksmuseum - ett ekomuseum i Bergslagen

Frövifors Pappersbruksmuseum är en stiftelse grundad för att bevara de maskiner och lokaler som utgjorde Frövifors Pappersbruk fram till 1980. I maskinhallen visas pappersmaskiner från 1907 och 1911 i sin ursprungliga lokal.

Frövifors Pappersbruksmuseum är ett ekomuseum - dvs det finns kvar i sin ursprungsmiljö och industrin har haft stor ekonomisk betydelse för bygden. Museet anses ha en av Sveriges bäst bevarade miljö från tidigt 1900-tal och den då blomstrande pappersindustrin. Det ligger i skuggan av dagens moderna massa- och kartongfabrik.

Frövifors Pappersbruksmuseum grundades 1984 och invigdes två år senare. Museet förvaltas av en stiftelse med följande stiftare: Billerudkorsnäs, Frövifors Pappersbruks Musei Vänner, Ledarna, Lindesbergs kommun, Metso, Näsby hembygdsförening, Pappers, Pappers avd 43, Region Örebro län, Skogsindustrierna, SPCI och Unionen.

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid.

Det händer mycket på Frövifors Pappersbruksmuseum i sommar.