Skip to main content

​Ideell kulturallians bjuder in till konferens om delaktighet

Nyhet   •   Sep 15, 2019 08:00 CEST

Hur kan civilsamhällets röst stärkas i relation till förvaltning och politik? Det är temat för den halvdagskonferens - ”Bottendöd eller kulturell glöd? Syresätt kulturen” - som samarbetsorganisationen för det civila samhällets organisationer på kulturområdet bjuder in alla intresserade till.

Samarbetsorganisationen Ideell kulturallians bjuder in alla intresserade till en kostnadsfri halvdagskonferens om delaktighetsmålet inom kulturen:

Var: Bio Capitol i Stockholm.

När: 25 november kl. 13-17.

Vad: Deltagare från Kulturdepartementet, Kulturrådet, Myndigheten för kulturanalys, regionala kulturförvaltningar, Unesco samt IKA:s medlemsorganisationer.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan senast 18 november via denna länk: https://invajo.com/l/0anS9pIrhS

...

”Politiken och institutionerna behöver det ideella kulturlivets stöd”

Det offentliga har misslyckats med att nå de kulturpolitiska målen när det gäller delaktighet. Nedskärningarna inom den kommunala ekonomin hotar att förvärra situationen ytterligare. Men det ideella kulturlivets organisationer kan hjälpa politiken att vända utvecklingen, skriver Calle Nathanson (ordförande i Ideell kulturallians) och Gunnar Ardelius (verksamhetschef Ideell kulturallians) i en debattartikel.

Citat ur debattartikeln:

”Syrsätts inte det ideella kulturlivet blir resultatet en utbredd bottendöd, som rubbar hela det kulturella ekosystemet. Politiken och kulturinstitutionerna behöver det ideella kulturlivets stöd. Det civila samhällets kulturorganisationer är unika på så vis att de når ut i minsta kapillär.”

”Det är dags för kommunerna att axla sitt ansvar. En lyhörd dialog och en mer formaliserad samverkan mellan civilsamhällets aktörer, institutionerna och de kommunala och regionala tjänstemännen skulle vara värdefull.

Läs hela debattartikeln - se nedan relaterat material >>

...

”Vi samverkar för att bli en starkare röst gentemot politiken och offentlig förvaltning”

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. IKA företräder 20 medlemsorganisationer som sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt.

Ideell kulturallians samordnar och driver gemensamma frågor, bland annat genom att lobbyarbeta, driva projekt, omvärldsbevaka, skriva remisser, göra egna undersökningar och försöka påverka politiker och tjänstemän: ”Vi samverkar för att bli en starkare röst gentemot politiken och offentlig förvaltning”.

Ideell kulturallians verkar för att synliggöra de stora kulturella samhällsinsatser som görs av organisationernas medlemmar och civilsamhället i stort. Kunskapen om denna sektor behöver öka och Ideell kulturallians bidrar med expertis omkring kulturorganisationernas förutsättningar och gemensamma behov av utvecklingsinsatser.

Läs mer om Ideell kulturallians >>

http://ideellkultur.se/