Skip to main content

​Konstfrämjandets skolprojekt i Lindesberg presenteras på utställning i Stripa

Nyhet   •   Apr 27, 2019 08:00 CEST

Foto: Axel Öberg

Den 17-18 maj är det vernissagehelg i Stripa Gallerirum och Gränseskogen för »tag mitt andetag iväg« - en utställning av Hanna Wildow och elever från 7:e klass i Storå skola som resultatet av Konstfrämjandet Bergslagens projekt ”Bortom de blå bergens”.

Hanna Wildow har tillsammans med elever i årskurs 7 på Storå skola i Lindesbergs kommun utforskat naturreservatet Gränseskogen. En serie verk har vuxit fram och presenteras i Stripa Gallerirum i Stripa Gruvmiljö.

Utöver utställningen i galleriet bjuder vernissagehelgen också på performance i både Stripa (fredag) och Gränseskogen (lördag) samt en vernissagemiddag och fest för alla intresserade lördag kväll.

  • Fredag 17 maj kl 11:30: Invigning och performance, Stripa Gallerirum.
  • Lördag 18 maj kl 14:00: Performance, Gränseskogen  (föranmälan till hannawildow@gmail.com krävs)
  • Lördag 18 maj kl. 16.00: Vernissage med vernissagemiddag för allmänheten kl 18.30

Utställningen visas 17 maj – 14 juni, 2019 med följande öppettider: 17 maj kl. 11 - 15; 18 maj kl. 16 - 23; 23 - 24 maj kl. 11 - 19; 6 juni kl. 11 - 19; 15 juni kl. 12 - 17. Övriga tider enligt avtalat, ring 0708545175.

Presenteras av Konstfrämjandet Bergslagen på uppdrag av Region Örebro län. I samarbete med Lindesbergs kommun, Storå skola och Stripa Gallerirum. Med stöd av Kulturrådet, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Adolf Lindgrens stiftelse.

Hanna Wildow i Gränseskogen. Fotograf: Shahin Haghjou.

”alla måste vara tillsammans annars kan lungan inte andas” (av en av projektets deltagare, ur verket ”skogens lunga”)

Storå i Lindesbergs kommun har bara 800 invånare, men är trots sin litenhet en plats med stor rörlighet då det också utgör den första anhalten i Sverige för många nyanlända. I utställningen >tag mitt andetag iväg< har naturreservatets namn Gränseskogen fått bilda utgångspunkt för utforskandet av dessa två platser i möte, samt den rörlighet som antingen möjliggörs eller hindras av gränsdragningar.

I samarbete med projektets drygt 40 deltagare har Hanna Wildow vävt samman en flerspråkig berättelse om gränsen mot världen utan- och innanför; i ett skogigt gränsland där andra verkligheter blir möjliga. Utställningen vandrar mellan olika material, språk och medier när tillstånd som gränsen förorsakar besöks, bekänns och bevittnas.

I video- och ljudverket >skogen behöver, jag<, som skapats tillsammans med videofotografen Adam Nilsson och musikern Johan Wahlberg, växer arbetets många förgreningar samman. Verket utgör samtidigt en kommentar på när Sveriges statsministers stängde landets gränser år 2015 med motiveringen att nationen behövde ”andrum”, ett ord som historiskt sett använts för att beteckna det skydd som människor på flykt behöver, men också för att benämna skogen. I videon ekar frågan om vems andetag som räknas mellan trädens stammar, när gränser både accentueras och överskrids i ett blå-grönt ambient ljudlandskap.

I skärningspunkten mellan Gränseskogens stillhet och den sociala kontext som kantas av uppbrott och omstarter i Storå, samt i en samtid präglad av allt våldsammare gränser, utgör utställningen ett vittnesmål om att befinna sig mitt emellan och om vikten att vara tillsammans.

Foto: Axel Öberg

Bortom de blå bergen är ett 3-årigt deltagarbaserat pilotprojekt i samarbete med tre kommuner i Konstfrämjandet Bergslagens verksamhetsområde – Lindesberg, Kumla och Degerfors. Här har bland annat bergshantering och järnbruk förekommit sedan medeltiden och starkt präglat förutsättningarna för både människa och miljö.

Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder varje år in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats. Region Örebro län som är projektets ägare har gett Konstfrämjandet Bergslagen uppdraget att leda detta och samtidigt utveckla konstpedagogiken i länet.

I projektets andra år, har konstnären Hanna Wildow lett arbetet med eleverna. Under nio månader har hon återkommande i residensperioder och workshopform arbetat tillsammans med eleverna från årskurs 7 på Storå skola.

I såväl språklig som materiell och kroppslig kommunikation har ett konstnärligt kollektiv vuxit fram, där eleverna inte längre varit elever utan konstnärliga samarbetsaktörer, och där inga lärare eller skolregler funnits. Med utgångspunkt i elevernas modersmål har olika ord och begrepp kopplat till skogen som plats och gränsen som fenomen undersökts.

Processen har dokumenterats genomgående i dagböcker, vilket både styrt processen och i sig kommit att bli ett kollektivt textverk. Varje verks utveckling och riktning har också styrts rent praktiskt och konstnärligt av dialogen mellan konstnären och eleverna på plats.

Det viktigaste i Hanna Wildows pedagogiska ansats har varit att skapa en gemensamhet och en kollektiv känsla, där makthierarkier mellan pedagog och elev ifrågasätts och utmanas. Därigenom har Hanna Wildow arbetat med en rad olika avkodande aktiviteter som möjliggjort att samtliga aktörer i projektet bidragit utifrån sitt specifika intresse och med sin egen vilja som drivkraft.