Skip to main content

Konstnärer sökes till projekt för äldre på länets sjukhus

Nyhet   •   Maj 21, 2014 08:00 CEST

Örebro läns landstings kulturenhet söker tre konstnärer för projektet Kultur på länets sjukhus - en pilotsatsning för att främja och stimulera en utveckling av kultur för äldre. Syftet är att med konsten som uttryck få patienter att fokusera på det friska, samt att ta fram en arbetsmodell. 

Projektet genomförs på Lindesbergs lasarett, Karlskoga lasarett och Universitetssjukhuset Örebro. Sammanlagt ska minst 50 patienter ingå i projektet. 

"Du ska arbeta utifrån patienternas förutsättningar och behov, vilka kan variera från dag till dag. Det dagliga mötet styr planering och genomförande. Du bör därför vara flexibel och ha alternativa upplägg. Processen är det viktiga, inte resultatet. Arbete i vården kräver en etisk hållning och sekretess råder", skriver landstinget i sin utlysning. 

Konstnärerna anställs på 50% under fyra månader, troligtvis september till december. Även heltid kan vara aktuellt periodvis. Förläggning av arbetstid sker i dialog mellan konstnär och vårdpersonal. Det finns stora möjligheter att påverka upplägget. Örebro läns landsting följer KROs arvodesrekommendationer och samarbetar med Konstfrämjandet Bergslagen, Konstkonsulenten i Örebro län och Konstnärscentrum Mitt, samt för dialog med The Art of Sweden. 

Projektledare är Daniel Eriksson (utvecklingsledare på Örebro läns landstings kulturenhet) - telefon 019-602 72 47 eller 070-692 72 47. 

Om du är intresserad, ta omgående kontakt med projektledaren via telefon. Vi behöver sedan din skriftliga ansökan senast 27 maj. Rekryteringen beräknas vara klar i juni. I juni träffas sedan anställda konstnärer och berörd personal på respektive sjukhus. 

Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Lasarettet betjänar hela länet men det främsta upptagningsområde är norra delen av Örebro län, där 52.000 invånare bor i Lindesbergs, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. På Lindesbergs lasarett bedrivs anestesi- och intensivvård, kirurgi, ortopedi samt medicinsk och geriatrisk vård. Dessutom finns sex specialistmottagningar och röntgenklinik. Lindesbergs lasarett är ett länsdelssjukhus med viss högspecialiserad vård, exempelvis utförs obesitasoperationer (fetmaoperationer). Lasarettet samarbetar med Universitetssjukhuset Örebro.