Skip to main content

KulturKraft - en möjlighet för skolelever att få del av kultur

Nyhet   •   Mar 04, 2020 08:00 CET

Gunilla Dovsten är keramiker som vill lära barn och unga vad lera är och hur den kan bearbetas.

Onsdag 11 mars presenteras det regionala utbudet på Kulturutbudsdagen i Örebro - ett årligt evenemang som vänder sig till alla som arbetar med kultur för barn och unga i förskolan, skolan och gymnasiet. I utbudet ingår bland annat keramiker Gunilla Dovsten, Backa studios i Vedevåg, Frövifors Pappersbruksmuseum, Siggebohyttans bergsmansgård och Munkhyttans skolmuseum.

Region Örebro län har i uppdrag att öka tillgången på professionell kultur för förskolor, skolor och gymnasium. Modellen KulturKraft - kultur för varenda unge (tidigare Kulturgaranti Örebro län) är ett konkret förslag på hur uppdraget kan organiseras och finansieras. 

KulturPeng subventionerar kulturen

KulturKraft ger kommuner och fria huvudmän som medverkar i modellen en KulturPeng (subvention) vid köp ur det regionala utbudet för barn och unga i förskola, skola och gymnasium. Det regionala kulturutbudet är bokningsbart även för kommuner som idag inte medverkar i KulturKraft - skillnaden är att då utgår ingen KulturPeng.

För att en kommun ska kunna få ta del av ”sin” KulturPeng så behöver man ha skrivit avtal med Region Örebro län och uppfyllt de kriterier som står i avtalet - bland annat att kommunen ska ha en barnkulturplan.

”Lindesbergs kommun har skrivit på ett avtal och vi fick i höstas ett utkast till en barnkulturplan som vi har lämnat synpunkter på - nu väntar vi på att den ska färdigställas”, meddelar Anna Elverskog - samordnare inom KulturKraft – för varenda unge på Region Örebro län.

Kultur som får barn att växa

KulturKrafts utbud innehåller professionella workshops, föreställningar eller aktiviteter inom konstområden som teater, dans, konst, slöjd, kulturarv, musik och litteratur riktad till barn och unga mellan 3-19 år. Det regionala kulturutbudet består av utvalda professionella fria aktörer inom och utanför länet samt institutioner och besöksmål i Örebro län. Alla erbjuder kulturaktiviteter som får barn att växa, både som individer och grupp.

Gunilla Dovsten lär ut om lera

Gunilla Dovsten (yrkesverksam keramiker i Lindesberg) har varit med på regionens utbudsdag i flera år där hon erbjuder ”Varför lera?” - lektioner om lerans och keramikens ursprung där eleverna får skapa själva i ett material som har använts i minst 20.000 år.

”Jag har arbetat med lera för barn från Hagabackens skola i norr till Finnerödja i söder. Under 2018-2019 besökte jag samtliga elever i åk F-4 i Hallsbergs kommun. Det var kul för den kommunen är bokstavligen byggd på lera. Det vara att peka på skolans fasad och förklara att detta är lera från Hallsberg”, berättar Gunilla.

Hon vill på ett enkelt och lustfyllt sätt förklara för eleverna vad lera är, hur den kan bearbetas, varför människor alltid har använt leran och - det bästa - de kan gräva upp den själva. "Eleverna vet oftast mer än lärarna var leran finns på exempelvis skolgården".

”På många skolor har det tidigare funnits brännugnar för keramik - men nu finns bara ett fåtal kvar och de är oftast inte i bruk. Jag försöker peppa lärarna att starta ugnarna igen”, fortsätter Gunilla.

Hennes erfarenhet är att alla elever lämnar lektionen med ett leende och en känsla av välbefinnande. ”Även den mest oroliga och studsiga elev, eller elever som annars vägrar vistas i grupp brukar jobba på och tycka det är kul. Alla, både lärare och elever, känner vilket bra och stimulerande material leran är”, enligt Gunilla: ”Tyvärr saknas alltför mycket kunskap och framför allt tid”.

Gunilla Dovsten har kontakt med Pilkrogs skola (en friskola i Lindesbergs kommun) som planerar ett större projekt med lera där eleverna förhoppningsvis ska kunna genomföra en enkel vedbränning utomhus. Detta under förutsättning att skolan får pengar från Skapande skola för projektet.

Film i skolan med Backa Studios

Backa Studios AB med Malin Dahl och Johnny Wernersson erbjuder underhållande filmpedagogiska dagar där man genom teori och praktik får lära sig mer om det spännande filmmediet och i grupp göra egna produktioner. Läs mer >>

Frövifors Pappersbruksmuseum

Hur gör man papper, hur gjorde man papper förr och vad använder vi papper till? Elever som kommer hit får både teoretisk och praktisk kunskap om papperstillverkningen: de kan göra pappersark i vår handpappersverkstad och uppleva likheter och skillnader vid anblicken av de stora, gamla pappersmaskinerna. Läs mer >>

Siggebohyttans bergsmansgård

Vid ett besök på gården får klassen veta mer om bergsmän och järnbruk, se ett unikt hem och ta del av spännande berättelser om de män, kvinnor och barn som har bott här. Läs mer >>

Munkhyttans skolmuseum

Vill du uppleva hur det var att gå i skolan för 100 år sedan? Du får göra en tidsresa och klä dig i tidsenliga kläder. Du får pröva på att skriva på en griffeltavla, men också skriva med bläck och stålpenna. Du får tillfälle att tälja en barkbåt, göra en trädocka, tova fårull och även att få prova på gamla lekar som att gå på styltor och rulla tunnband m.m. Läs mer >>