Skip to main content

​Kulturreservatets folkhögskola - ny kulturutbildning i Riddarhyttan

Nyhet   •   Nov 03, 2018 08:00 CET

Kulturreservatets folkhögskola - som är en del av Botkyrka folkhögskola - har startat i Riddarhyttan höstterminen 2018. ”Målet är att utveckla våra elever till en ny typ av kulturarbetare och konstnärer som arbetar nära lokalsamhället, den plats där vi lever, och som lyhört kan utveckla de kulturella och historiska berättelser som vill uttryckas”, enligt skolans studierektor Anders Olsson.

Kulturreservatets folkhögskola utgör en fortsättning på en längre kursverksamhet som bedrivits av bland annat föreningen Teatermaskinen i Riddarhyttan, där professionella scenkonstnärer, forskare och lärare länge medverkat. Kursverksamheten har länge haft en internationell prägel med ett stort nätverk återkommande gästlärare från hela Europa.

Kulturens förhållande till platsen, historien och minnet

”I och med ett samarbete med Botkyrka folkhögskola utvecklar vi en ny skolform”, förklarar Anders Olsson.

Under läsåret 2018/19 arbetar skolan med kulturens förhållande till platsen, historien och minnet. I kursen undersöker eleverna platsens koppling till den konstnärliga praktiken genom att i projektform praktiskt arbeta med gestaltningar från en plats, från en historia, från ett minne.

”Målet är att utveckla dig till en ny typ av kulturarbetare och konstnär som arbetar nära lokalsamhället, den plats där vi lever, och som lyhört kan utveckla de kulturella och historiska berättelser som vill uttryckas. Vi tror att konsten och skapandet är en nödvändighet som skall vara till för alla. Därför kan du som alternativ till att utföra ditt projekt vid skolan välja att förlägga ditt projekt till den plats där du lever och vill verka. Viljan och motivet för dig att arbeta med konst och kultur tillsammans med andra måste stå i första rummet, en arbetsform som kursens metodik är inriktad på”, skriver skolan på sin hemsida.

Kulturreservatets folkhögskola ligger i ett avskilt men naturskönt område, där platsens resurser utnyttjas fullt ut. Avskildheten stärker gemenskapen och det kollektiva arbete som utmärker skolan. Den övergripande pedagogiken är projektinriktad och handlar om att omsätta konstnärliga idéer i projekt och praktiker - om att utveckla sitt konstnärskap men också om att integrera sitt kulturarbete i det omgivande samhället. Det kan handla om att bygga lokal samverkan inom kulturen, utveckla föreningsliv och andra kulturverksamheter där man bor, och finna vägar till självförsörjning och egenmakt. Man studerar i olika grupper anpassade efter sina egna val och mål.

"Det är möjligt att kliva på utbildningen under senhösten eller efter årsskiftet. Det går bra att kontakta mig om man vill veta mera", meddelar Anders Olsson, Kulturreservatets folkhögskola, 070-6811481.

Inriktningar och profiler

Inom allmän kurs vid Kulturreservatets folkhögskola kan eleven välja en av två inriktningar: Konst som handling eller Bygga by. Varje inriktning kan också läsas som separat kurs, för den som inte behöver gymnasiebehörighet.

Konst som handling (1-3 år):

  • Syftet är att erbjuda en bred utbildning för den som vill utveckla sitt konstnärskap eller arbeta med kultur i samhället.
  • Inriktningen vänder sig till såväl nybörjare som utövande konstnärer inom olika områden. Den riktar sig också till den som vill utveckla projektledning, organisationsutveckling eller annan typ av utvecklingsarbete inom det kulturella området. De studerande grupperas efter intressen och förkunskaper.
  • ”Här får du utveckla dina talanger inom olika typer av konstnärligt och kreativt arbete, framförallt scenkonst men även litteratur, dans, musik och film. Du får kunskaper i hur man utvecklar och organiserar kulturell verksamhet och hur man kan arbeta för egen försörjning inom det konstnärliga fältet.”

Bygga By (1-3 år)

  • Syftet är att genom temaarbeten arbeta med utvecklingsfrågor i lokalsamhället.
  • Inriktningen vänder sig till medborgare, föreningsaktiva, lokala entreprenörer, offentliganställda som har intresse för att utveckla sitt lokalsamhälle inom olika verksamhetsområden med inriktning på framtid, kultur, natur, kulturhistoria, hållbarhet och sociala processer. Den riktar sig också till den som vill utveckla kunskaper i projektledning, organisationsutveckling, långsiktig finansiering eller annan typ av utvecklingsarbete i byarna. De studerande grupperas efter intressen, förkunskaper och kursens olika tema/projektområden.
  • ”I denna inriktning får du kunskaper om hur man kan utveckla lokalsamhället och ta vara på lokala resurser. Det handlar om praktiska kunskaper om hur man bygger lokal samverkan, utvecklar kultur- och föreningsliv, hur man bidrar till självförsörjning genom närproduktion och annan lokal näringsverksamhet, men också om hur man bevarar och utvecklar lokal och platsbunden kultur.”

.......................................

Kulturreservatets folkhögskola ligger i Riddarhyttan - 36 km och 28 minuters bilfärd från Lindesberg.

.......................................

Kulturreservatets folkhögskola söker stöd: "Vi bygger en ny och annorlunda skola för bildning och kultur i periferin! Vår skola är till för alla som verkar för ett levande samhälle och som vill återupprätta kulturens och tankens kraft som en bärande del av framtiden. På så sätt kan vi bygga en skola som sätter eget skapande, tankefrihet och periferierna i centrum. Vi behöver ditt stöd för att utveckla Kulturreservatet folkhögskola. Läs mer på zohero.com >>