Skip to main content

Linde bergslags församling erbjuder gratisbussar till Världens café

Nyhet   •   Okt 04, 2016 14:05 CEST

Tack vare ett ekonomiskt bidrag från Västerås stift kan Linde bergslags församling bjuda asylsökande och andra som vill delta i arrangemanget Världens café på gratis bussresa till och från församlingshemmet i Lindesberg.

Varje tisdag under hösten fram till 13 december går bussturer till och från ett antal småorter, och den bussen kan alla som vill åka med - utan att det kostar något. Bussresorna arrangeras i första hand för asylsökande, men eftersom Världens café är en träffpunkt för alla i vårt samhälle får de som är intresserade åka med.

"Vi vet att många asylsökande känner sig isolerade där de bor, om de inte har busskort och kan ta sig till exempelvis Lindesberg. Eftersom vi har en väldigt uppskattad kaféverksamhet som vi gärna vill erbjuda fler att vara med på, så sökte vi och fick pengar till integrationsarbetet från Västerås stift att satsa på gratis transporter till och från Lindesberg. Det känns verkligen viktigt och roligt att kunna göra en insats här", säger Katrin Holmstrand, diakon i Linde bergslags församling.

"Vi inom Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar för alla som vistas inom församlingens gränser och vår verksamhet ska vara för alla", framhåller kyrkoherde Sören Trygg. "Vi vill verka för en bra integration på orten".

Två bussturer till Världens café

En buss ska plocka upp passagerare vid Vedevågs affär. Den andra bussen åker en längre sträcka med start i Allmänningbo för att sedan fortsätta mot Ramsberg, Stråssa, Storå och Gusselby. Busstiderna affischeras på hållplatserna samt publiceras på församlingens hemsida >>

Världens café är en mötesplats med fika och samtal klockan 9-12. Den som vill välkomnas sedan in till Lindesbergs kyrka för en kort middagsbön. Klockan 12.15 serveras sopplunch för 30 kronor, kokad av frivilliga krafter tillsammans med personal från S:t Marys café. Intäkterna skänks till Linde bergslags församlings sociala stiftelse.

Bussarna lämnar Lindesbergs församlingshem klockan 14.00.

En satsning i flera delar

Flera delar ingår i satsningen som beviljats bidrag från Västerås stifts anslag för Ekonomiska medel till församlingars arbete med flyktingar och asylsökande:

  • Busstransporter till och från Världens café under hösten 2016.
  • Kultur-/aktivitetsresor med deltagarna på Världens café.
  • Handledare för att kunna ta emot fler praktikanter, bland annat inom församlingens sociala verksamheter (Butik S:t Mary samt Café S:t Mary, Kingsgården).
  • Författarbesök samt inköp av litteratur för aktivitet med högstadieelever.

Linde bergslags församling beviljades 360.000 kronor till de olika delprojekten.