Skip to main content

Linde Fornminnes- och Hembygdsförening: Oersättligt kulturarv hotas i Lindesberg

Nyhet   •   Apr 04, 2018 15:58 CEST

Brunnskaret i Flugparken. Foto: Hans Boström (lindebilder.se)

Linde Fornminnes- och Hembygdsförening befarar att några politiker eller tjänstemän – förmodligen av ren okunskap – bestämt sig för att riva bort Modin-Hülphers konstverk Brunnskaret i Flugparken. ”Detta är ett av Lindesbergs mest karaktäristiska konstverk i offentlig miljö, men varken arkitektbyrån eller Lindesbergs kommun verkar inse dess värde”, skriver föreningen i en skrivelse till kommunen.

Skrivelsen från Linde Fornminnes- och Hembygdsförening till Lindesbergs kommun:

Oersättligt kulturarv hotas i Lindesberg

Lindesbergs kommun har nyligen presenterat ett förslag till omläggning av Flugparken strax intill stadens järnvägsstation. Förslaget, som tagits fram i en arkitekttävling, är onekligen innovativt och kan säkert utgöra grunden för en välbehövlig förnyelse av Flugparken.

Något som emellertid förvånar oss inom Linde Fornminnes- och Hembygdsförening, liksom många andra lindesbergare, är att det så kallade Brunnskaret inte finns med i arkitektbyråns förslag. Detta är ett av Lindesbergs mest karaktäristiska konstverk i offentlig miljö, men varken arkitektbyrån eller Lindesbergs kommun verkar inse dess värde.

Brunnskaret är sedan installationen hösten 1956 centralpunkten i Flugparken. Konstverket utformades av den kända skulptören Inger Modin-Hülphers (1906-1956) till minne av sin hembygd. Det som gör konstverket unikt är dess reliefer med motiv från lokala sägner. Här skildras diverse märkvärdigheter som Brudstenen, Stöttestenen och Lindåsa häll. Även Bergslagstrollet, Strömkarlen och andra väsen från folktron finns med liksom miljöer från Dalkarlshyttan och andra orter i Bergslagen.

I det vinnande arkitektförslaget, som inlämnats av ÅWL Arkitekter, är Modin-Hülphers konstverk inte omnämnt över huvud taget. Enligt arkitektbyrån fick man inte heller några direktiv från Lindesbergs kommun angående Brunnskaret, utan bara en önskan om ett ”vattenspel” i Flugparken. Ett sådant har ÅWL också föreslagit i ett hörn av parken. Men i parkens centrum, där Brunnskaret är placerat idag, skulle det bara finnas ett gångstråk.

Linde Fornminnes- och Hembygdsförening befarar att några politiker eller tjänstemän – förmodligen av ren okunskap – bestämt sig för att riva bort Modin-Hülphers konstverk. Den tremannajury, som valde ut det vinnande förslaget, vill heller inte besvara frågor om konstverkets framtid, utan hänvisar till det fortsatta planarbetet. Detta hemlighetsmakeri gör oss oroliga.

Modin-Hülphers konstverk är ett oersättligt kulturarv som naturligtvis inte får försvinna ur stadsmiljön. Till saken hör även att konstverket möjliggjordes genom generösa bidrag från Lindesbergs Rotaryklubb, Wicanderska fonden och flera privatpersoner. En sådan förnämlig gåva från våra föregångare borde rimligtvis vårdas och omhuldas, inte rivas bort.

Linde Fornminnes- och Hembygdsförening uppmanar härmed Lindesbergs kommun att tillsammans med ÅWL omarbeta ombyggnadsförslaget så att Modin-Hülphers konstverk även i fortsättningen får en framträdande plats i Flugparken.

Lindesberg har under årens lopp råkat ut för flera ödesdigra ingrepp i stadsmiljön. Vi har därför inte råd att förlora ännu fler av stadens kulturarv.

Styrelsen för Linde Fornminnes- och Hembygdsförening

............................

Läs mer om det vinnande förslaget till utformning av Flugparken i Lindesberg >>