Skip to main content

Lindesberg klättrar på listan över bästa musik- och kulturskolekommun

Nyhet   •   Maj 31, 2014 08:00 CEST

Lindesberg kommun klättar från 237:e plats (2012) till 127:e plats (2013) när Lärarförbundet utser "Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun" bland landets 290 kommuner. 

De kriterier som ligger till grund för undersökningen: 

1. Resurser till musik- och kulturskolan: Hur mycket pengar satsar kommunen på musik- och kulturskolan? Beloppet räknas i kronor per invånare i åldern 7-15 år. Lindesberg hamnar i denna kategori på 15:e plats bland landets kommuner. 

2. Avgifter för musik- och kulturskolan: Beloppet avser den medelavgift som tas ut i kommunen. Lindesbergs hamnar i denna kategori på 179:e plats. 

3. Andel elever i frivillig verksamhet: Hur stor andel av kommuninvånarna i åldern 6-19 år som deltar i den frivilliga verksamheten i musikskolan. Lindesberg hamnar i denna kategori på 192:a plats.

De tio bästa musik- och kulturskolekommunerna i Sverige är 1) Ragunda; 2) Kramfors; 3) Bengtsfors; 4) Härjedalen; 5) Ludvika; 6) Habo; 7) Bollnäs; 8) Hällefors; 9) Åre; 10) Dals-Ed. 

Kommunerna i Örebro län: 8) Hällefors; 35) Karlskoga; 77) Ljusnarsberg; 127) Lindesberg; 133) Askersund; 144) Hallsberg; 165) Örebro; 207) Kumla; 241) Degerfors; 278) Nora; 280) Lekeberg. Laxå Saknar musik- eller kulturskola.

Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun utses sedan 2009 av Lärarförbundet. Syftet är att lyfta fram de kommuner som satsar på sin musik- och kulturskolekommun. Underlagsmaterialet utgörs av statistik hämtad från Sveriges kommuner och landsting, samt uppgifter inhämtade av SMOK, Sveriges musik- och kulturskoleråd. Uppgifterna om resurser härrör från 2012 och andel elever i frivillig verksamhet och uppgifter om medelavgift för musikskolan gäller 2013. 

Rankningslistan: Kommuner rankas inom respektive kriterium från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Kommuner med samma värde får samma placering. De olika placeringarna summeras för varje enskild kommun och kommunerna rangordnas efter den sammanlagda poängsumman. Den kommun som uppnår lägst poängsumma hamnar i topp. De kommuner som inte lämnat uppgifter till SMOK om avgifter i musik- och kulturskolan eller antal elever i den frivilliga verksamheten rankas som 290 i dessa kriterier.