Skip to main content

Lindesberg köper ny bokbuss för flyktingbidrag

Nyhet   •   Sep 27, 2016 08:00 CEST

Bilden: Mobibblan är Sundsvalls nya mobila bibliotek och en förebild för Lindesbergs nya bokbuss.

Lindesbergs kommun har fått 76,6 miljoner kronor som tillfälligt extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande. Av dessa medel investerar Lindesbergs kommun i bland annat en ny bokbuss för fem miljoner kronor och en ny portabel scenvagn för en halv miljon kronor.

Kristina Öster - kulturchef i Lindesbergs kommun - ser mycket positivt på att det satsas på en ny modern och stor bokbuss som väntas vara på plats under 2017.

"I en kommun med Lindesbergs yta är det svårt att nå alla invånare med biblioteksverksamhet utan en bokbuss", enligt Kristina Öster som hoppas att bokbussen kan fungera som mer än ett bibliotek: "Vi har en dialog med landsbygdsutvecklaren och kultursekreteraren för att förhoppningsvis kunna bredda verksamheten med inspiration från bland annat Sundsvalls nya bokbuss Mobibblan".

Så fördelas det tillfälliga statsbidraget:

Det tillfälliga stödet på totalt 76,6 milj kr utbetalades 2015 (då 11 milj kr avsattes för kostnader som uppkommit för högt flyktingmottagande under hösten) men avser även att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2016 att fördela 21,2 milj kr i 2016 års budget till Socialnämnden (1 milj kr); Barn- och utbildningsnämnden (17 milj kr) och Kommunstyrelsen (3,2 milj kr).

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 att fördela kvarvarande statsbidrag på 44,4 milj kr (plus 2,4 milj kr från eget kapital) till investeringar (17,5 milj kr) och drift (29,3 milj kr).

Bergslagens kommunalteknik får 18 milj kr extra för investeringar i och underhåll av idrottsanläggningar, gator och parker - bland annat nytt kylmaskineri i ishallen Bernehov i Fellingsbro för 4,2 milj kr och en spontanidrottsanläggning i Lindesberg för närmare 1 milj kr. Tillväxtförvaltningen avsätter 1,3 milj kr till projekt integration samhälle/näringsliv.

Investeringar 2016:

 • Bergslagens kommunalteknik: 6,4 milj kr till idrottsanläggningar, gata och park
 • Tillväxtförvaltningen: 1,0 milj kr till inventarier och teknisk utrustning
 • Tillväxtförvaltningen: 0,5 milj kr till portabel scenvagn
 • Tillväxtförvaltningen: 5,0 milj kr till bokbuss
 • Kommunledningskontoret: 0,5 milj kr till inventarier måltid
 • Socialnämnden: 4,0 milj kr till inventarier

Drift 2016-2018:

 • Bergslagens kommunalteknik: 11,6 milj kr till underhåll, idrottsanläggningar, gata och park
 • Kommunledningskontoret: 1,4 milj kr till PA-konsult
 • Tillväxtförvaltningen: 1,3 milj kr till projekt integration samhälle/näringsliv
 • Barn- och utbildningsnämnden: 7,0 milj kr till förstärkt elevhälsa
 • Barn- och utbildningsnämnden: 5,0 milj kr till tillfälliga skollokaler
 • Barn- och utbildningsnämnden: 3,0 milj kr till resurser undervisning (studiehandledning)