Skip to main content

Lindesberg kompetensutvecklar beslutsfattare om konst och kultur

Nyhet   •   Jan 13, 2016 18:00 CET

Lindesbergs kommun har tackat ja till erbjudandet att delta i Konsten i samhällsutvecklingen - ett projekt som innebär att kommunens beslutsfattare och konstnärer erbjuds att kompetensutveckla sig om hur konst och kultur kan användas i kommunala processer. 

"Det handlar om att få mer kunskap om området för att känna sig säkrare om hur man kan utnyttja det för att stärka tillväxten i kommunen. För Lindesberg är det mycket aktuellt med tanke på alla framåtsyftande utvecklingsprojekt som pågår nu. Att tänka annorlunda kan det finnas ett visst motstånd mot men för den som är öppen kan det ge stora effekter för medborgarna. En bieffekt är naturligtvis att det stärker det kommunala varumärket", skriver Merit Israelsson (förvaltningschef) och Kristina Öster (kulturchef) i sitt förslag till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.

I Örebro län är Örebro kommun och Lindesbergs kommun klara för deltagande i projektet som väntas komma igång i februari. Hallsberg väntas ge besked nästa vecka. Projektet befinner sig i slutfasen av förankringsprocessen. I Lindesberg kommer projektet att ta stöd av bland annat Nätverket Lindekultur.

"Lindekultur är bra initiativ för att stödja och göra kulturen mer synlig i kommunen - ett sådant nätverk skulle alla kommuner ha! Och för oss i pilotprojekt KISAM är det en utmärkt kanal för att nå ut till medborgarna lokalt", förklarar Eva Fornåå - sekreterare och projektledare i föreningen KISAM (Konsten i samhället) som driver projektet 

Vill öka möjligheten till samverkan och samarbete

Konstnärer är en kreativ, innovativ och högutbildad yrkesgrupp som besitter många olika kompetenser och skulle kunna vara en mycket större tillgång i en hållbar samhällsutveckling om bättre kunskap fanns inom konstområdet både bland beslutsfattare och konstnärer.

KISAM vill i det här pilotprojektet genom utbildning öka förståelsen för konstens respektive politikens strukturer och därigenom öka möjligheten till samverkan och samarbete. Det kan vara allt från stadsbyggnad, offentlig konst, utställningsverksamhet, Kultur i skola-projekt, till konst inom hälsa, vård och omsorg, turism, integration, medborgardialoger, sociala projekt m.m. Och naturligtvis också inom det privata näringslivet.

Ett pilotprojekt i tre steg

Steg 1 i projektet är att en arbetsgrupp i kommunen bildas - därefter följer kunskapsinhämtning genom intervjuer. Vilka utmaningar och förutsättningar har vi i just vår kommun, vad vill vi lära oss mer om. Konsten är en fantastisk metod för att synliggöra, skapa positiva sammanhang, engagemang, hur kan konsten och konstnärerna tillsammans med alla andra aktörer bidra till en hållbar och positiv utveckling i vår kommun. Dessa och liknande frågeställningar kommer att tas upp i steg 1 - och utifrån detta utformas utbildningen för beslutsfattare.

Steg 2 är att i en liknande process utforma utbildning för konstnärer, då med frågeställningar som hur en kommun fungerar, beslutsprocesser, vilken kompetens har jag som konstnär, hur förmedlar jag den och hur kan den komma till användning i utvecklingen av vår kommun.

I steg 3 möts konstnärer och beslutsfattare för att diskutera och genomföre en eller flera förstudier för konkreta projekt i kommunen.

"Detta är huvudplanen, men det här är ett pilotprojekt och det är första gången ett konst- och samhällsprojekt haft högsta beslutsfattare OCH konstnärer som fokusgrupper så vi är beredda på och öppna för justeringar under projektets gång", förklarar Eva Fornåå.

..................................

KISAM (Konsten i samhället) är en ideell förening som arbetar för att öka kunskapen om konstens möjligheter och konstnärernas kompetens hos beslutsfattare och civilsamhälle, för att alla medborgare på en mångfald olika sätt ska få tillgång till samtida kvalitativ konst. Läs mer om KISAM >>