Skip to main content

Lindesbergs kommun bjuder in till medborgardialog om Flugparken

Nyhet   •   Feb 14, 2017 23:49 CET

Under 2018 planeras en ombyggnad/utveckling av Flugparken i centrala Lindesberg. För att ta del av kommuninvånarnas tankar kring parken - både historiskt, i nuläget och inför framtiden - genomförs en medborgardialog i februari.

Det innebär att alla som bor och vistas i kommunen har möjlighet att tycka till om parken innan de styrande tar vidare beslut.

"En av de absolut viktigaste förutsättningarna för goda livsvillkor, social hållbarhet och jämlik hälsa är människors möjlighet till delaktighet och inflytande över sin livsmiljö", förklarar folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist som samordnar dialogen.

Under vecka 8-10 arrangeras olika aktiviteter i Lindesberg med syfte att väcka intresse för parkens roll som mötes- och samlingsplats - bland annat en workshop med Ungdomsrådet, pedagogiskt arbete med förskolebarn från förskolan Kyrkberget, information på månadens företagsfrukost samt möjlighet för allmänheten att träffa styrande politiker vid några tillfällen på Varuhallstorget och i Flugparken.

"Alla är välkomna att lämna synpunkter på Flugparkens framtida utveckling. Har man inte möjlighet att delta på någon av aktiviteterna, får man gärna fylla i den enkät som vi delar ut och som också finns tillgänglig på kommunens webbsida", berättar Linnéa.

Miniutställning om parkens historia

Det finns också möjlighet att se en miniutställning om parkens historia på Lindesbergs bibliotek.

"Det är arkivarie Magnus Jerlström som plockat fram bilder från när parken växte fram och hur det sett ut från 1800- talet fram till vår tid. Han har berättat att i jämförelse med torg har den offentliga parken en kort historia. Området som idag är Flugparken har gått ifrån att vara odlingspark till trivselpark".

Styrande politiker kommer också att möta föräldrar och barn på Familjecentralen den 9 mars. Även eleverna på Lindeskolan blir uppvaktade för att bidra med tankar och åsikter om stadens offentliga miljö.

"Vi hoppas att många, både stora och små vill bidra med tankar och idéer om hur Flugparken kan utvecklas. Förhoppningsvis fångar vi upp nya idéer som vi annars inte tänkt på och våra politiker kan få ett bredare underlag inför beslut", säger folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist på Lindesbergs kommuns hemsida.