Skip to main content

Lindesbergs kommun får bidrag till kultur i förskolor

Nyhet   •   Jan 24, 2018 08:00 CET

Ur utbudskatalogen ”Kultur för barn och unga i Örebro län”

Kulturrådet har fördelat drygt tio miljoner kronor till 75 bidragsmottagare för kulturinsatser i förskolan - däribland Lindesbergs kommun som får 116.500 kronor som gör det möjligt att anlita glaskonstnären Annette Alsiö som kommer att besöka förskolor i kommunen.

Insatserna från Kulturrådet riktar sig till förskolans 4–5-åringar och knyter an till förskolans olika teman eller språkutvecklande arbete. Förskolor i områden där tillgången till kultur bedöms vara låg har prioriterats. Statsbidraget ska användas under vårterminen 2018.

Lindesbergs kommun får 116.500 kronor som gör det möjligt att anlita glaskonstnären Annette Alsiö som kommer att besöka förskolor i kommunen från 12 februari till 23 april.

"Annette Alsiö kommer att göra ljuskronor med barnen i färgad plast som klipps i bitar där barnen får experimentera med färger, former och ljus", förklarar kultursekreterare Sara Sporre.

Annette Alsiö kommer också att ha en utställning på Lindesbergs Stadsbibliotek med start 10 februari.

Skapande förskola vårterminen 2018 för fyra- och femåringarna med Annette Alsiö kommer att besöka följande förskolor i Lindesbergs kommun: Tallbacken, Björken, Grönsiskan, Haga, Vedevåg, Rockhammar, Gläntan, Fjärilen, Mariedal, Skogsdungen, Näsby, Kristallen, Stadsskogen, Stöttestenen, Lysmasken, Hagabacken, Ramsberg och Kyrkberget.

............................

Om Ljus & Färg - Vi gör en ljuskrona: 

"Att bli medveten om färgerna. Att prova och se utan rätt eller fel: Vi blandar färger genom att klippa och sätta ihop färgade plastark i grundfärgerna till krumelurer/former som blir till ”prismor” i en ljuskrona. Färgerna blandas med varandra och ljuset, blir till nya färger. Elevernas krumelurer sätts ihop och klär in en medhavd ljuskronestomme med ledbelysning. Varje klass gör och får sin egen unika ljuskrona/lampa. Vi pratar varför vi ser färger, förutsättningen för att se färger (ljus). Att färg är roligt, vackert och viktigt" (Ur utbudskatalogen ”Kultur för barn och unga i Örebro län”)

Skapande skola – för mer kultur i skolan

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. Konst och kultur kan vara en väg till såväl måluppfyllelse som integration och personlig utveckling för den enskilde eleven.

Professionella kulturaktörer kan bidra till skolutveckling genom att personalen i skolan får nya verktyg och ny inspiration i sin undervisning. Skolverket har publicerat fyra exempelsamlingar som stöd för skolans arbete med estetik, kultur och skapande i undervisningen >> 

Skapande skola är ett statsbidrag som skolorna kan söka hos Kulturrådet för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.