Skip to main content

Lindesbergs kommun söker sommarläger för 2017

Nyhet   •   Nov 24, 2016 12:00 CET

Lindesbergs kommun söker föreningar, företag eller andra som kan och vill skapa sommarlovsprogram för kommunens barn och ungdomar under sommarlovet 2017. Alla förslag på aktiviteter är välkomna, skriver Lindesbergs kommun och vill ha anmälningar senast 31 januari 2017.

Lindesbergs kommun genomförde 18 sommarlovsläger för barn och ungdomar under 2016 - bland annat en del med kulturaktiviteter. De genomfördes med hjälp av statliga pengar, föreningar och andra arrangörer i kommunen. Sommarlovsaktiviteterna blev en stor succé med över 420 deltagande barn och ungdomar i åldern 7-15 år.

Nu söker Lindesbergs kommun föreningar, företag eller andra som kan och vill genomföra aktiviteter under sommarlovet 2017 för barn och ungdomar 7-15 år. Aktiviteterna är gratis för alla deltagare. Lindesbergs kommun betalar varje arrangör för full kostnadstäckning.

Kriterier för att genomföra en sommarlovsaktivitet:

Medverkan för att genomföra sommarlovsaktiviteter kan ske på följande sätt

 • En arrangör ansvarar ensam för planering och genomförandet
 • Flera aktörer planerar och genomför aktiviteterna tillsammans
 • Vara del av aktiviteter som annan arrangör planerar och genomför.

Deltagare

 • Alla barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år (födda 2002-2010) bosatta i Lindesbergs kommun.

Aktiviteten ska

 • genomföras någon gång under sommarlovet 2017 (vecka 25 till 32)
 • vara i form av läger (dag- eller övernattningsläger) med samma deltagare under hela lägret
 • pågå i minst 2 sammanhängande dagar som omfattar minst 6 timmar per dag inklusive avbrott för lunch och mellanmål
 • vara riktade till alla barn och ungdomar oavsett kunskapsnivå, kön, etnisk tillhörighet eller en eventuell funktionsnedsättning
 • vara varierande och ge deltagarna stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 • inte enbart omfatta en organisations medlemmar eller ha politiskt eller religiöst innehåll
 • godkännas av Lindesbergs kommun.

Aktiviteterna kan vara riktade till en specifik åldersgrupp.

Arrangörens åtaganden

 • planera och genomföra med Lindesbergs kommun överenskommet läger
 • ha rätt antal ledare och hjälpledare under hela genomförandet av lägret
 • svara för lunch och mellanmål till samtliga deltagare under lägret
 • i vissa fall ansvara för transporter till och från aktiviteten efter överenskommelse med Lindesberg kommun
 • hjälpa till att marknadsföra samtliga sommarlovsaktiviteter till barn- och ungdomar och deras föräldrar
 • att sköta kommunikationen med deltagare och föräldrar när de blivit tilldelade plats, kontaktlista tillhandahålls av Lindesbergs kommun.

Lindesbergs kommuns åtaganden

 • beslutar om deltagande arrangörer, omfattning och ersättning till arrangörer
 • ta fram marknadsföringsmaterial, marknadsföra sommarlovsaktiviteterna i kommunens skolor samt administrera en hemsida och tar in anmälningar från samtliga deltagare
 • ta ut deltagare till lägren
 • att ordna med transporter till och från kommunövergripande läger i de fall inte samtliga deltagare transporteras till aktiviteten.

Anmälan av sommarlovsaktiviteter senast 31 januari 2017.

Kontaktpersoner: