Skip to main content

​Lindesbergs kommun vill kostnadseffektivisera organisationen igen

Nyhet   •   Sep 24, 2019 08:00 CEST

Lindesbergs kommuns nuvarande organisation.

Först lades kultur- och fritidsnämnden ned. Sedan avvecklades beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor. Nu gör Lindesbergs kommun en ny genomlysning av kommunens befintliga nämnd- och förvaltningsorganisation.

Syftet är att det ska leda till en mer kostnadseffektiv organisation och tydligare styrning - såväl politiskt som förvaltningsmässigt - som ger bästa möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare.

På onsdag (25 september) kommer kommunstyrelsen (enligt förslag till beslut) att ge kommundirektör Henrik Arenvang och revisionsbyrån KPMG uppdraget - ett utredningsprojekt som ska ta vid och fortsätta utifrån den utvärdering av omorganisationen 2014 som gjordes 2017 av KPMG.

En eventuell ny politisk organisation samt förändringar i förvaltningsorganisationen ska vara klar att kunna genomföras när nästa mandatperiod påbörjas 2023.

Den senaste omorganisationen kritiserades bland annat för att vara odemokratisk och toppstyrd (se nedan). Enligt det nya projektets riskanalys finns enbart en risk med projektet: ”Förändring kan skapa oro hos politiska företrädare samt chefer och medarbetare”.

..................................................

När The Art of Sweden höll kultursamtal i Lindesberg inför valet 2014 blev nedläggningen av kultur- och fritidsnämnden en av de heta frågorna. Foto: Rolf Karlsson Bildmakarna Media.

.....

”Billigare, effektivare och mer aktiva politiker”

Den senaste omorganisationen i Lindesbergs kommun - som beslutades 2014 och infördes 2015 - skulle bli billigare, effektivare och ge färre men mer engagerade och aktiva politiker, enligt dåvarande kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder (S).

Den nya nämndorganisationen innebar bland annat att kultur- och fritidsnämnen lades ned för att ersättas av en beredningsgrupp för kultur- och fritidsfrågor till tillväxtutskottet (ett utskott till kommunstyrelsen).

Ett mål med den nya organisationen var att få fler engagerade och aktiva politiker. Ledningen och styrningen av kommunen samt det ekonomiska ansvaret hamnar till stor del på kommunstyrelsen och de utskott som ersätter nämnderna. Med den nya organisationen hoppades man nå en bättre helhetssyn och struktur på verksamhetsplanering och ekonomi. Och som en följd av detta ett bättre ekonomiskt utfall.

Genom att omvandla kultur- och fritidsförvaltningen till en enhet inom tillväxtförvaltningen (med ansvar för näringsliv, turism, landsbygdsutveckling och vuxenutbildning) skulle kultur- och fritidsfrågor få plats i ett större och starkare sammanhang, enligt förslaget.

.....

”Odemokratiskt toppstyrd organisation”

Förslaget väckte kraftig kritik inför beslutet 2014 - bland annat från Göran Gustavsson och Per Carlström (dåvarande Folkpartiet) som kallade förslaget odemokratiskt i en debattartikel på Lindenytt: ”Ett slopande av nämnder, för en mer toppstyrd politiskt organisation, är ett effektivt sätt att förhindra insyn och ge mer makt åt ett fåtal i toppen”.

Förslaget syddes ihop under tidsnöd inför beslutet i kommunfullmäktige 2014, skrev NA: ”Med kommunfullmäktige bara några timmar fram i tiden och en obändig lust från de största partierna att komma till skott blev det mer än bråttom i kommunstyrelsen i tisdags förmiddag. Till sist sydde S, M och C ihop ett förslag att gå till fullmäktige med”.

.....

Utvärdering 2017: Lägg ned beredningsgrupperna

Revisionsbyrån KPMG genomförde 2017 en utvärdering av kommunens nya organisation - och den påvisade flera brister som behövde korrigeras:

”Beredningarna till kommunstyrelsens utskott (bland annat beredningsgruppen för kultur och fritid) har idag inget reellt demokratiskt inflytande och bidrar inte till en effektivare organisation”. Därför föreslog KPMG att ta bort beredningarna - vilket gjordes med omedelbar verkan.

I den nya tjänstemannaorganisationen har flera områden (bland annat kulturenheten) samlats i tillväxtförvaltningen: "Det kan underlätta möjligheterna att se och utveckla synergieffekter mellan olika områden - samtidigt kan organisationen upplevas som splittrad och svår att överblicka som helhet", skriver KPMG: ”I en förvaltning med en så blandad verksamhet som tillväxtförvaltningen är det lätt hänt att vissa verksamheter får mindre fokus”.

.....

Dagens Samhälle: Demokratin naggas i kanten

Fritid ihop med teknik. Nämndfrågor till kommunstyrelsen. Kreativiteten flödar när kommuner ser över sin organisation, visar en enkät som tidningen Dagen Samhälle gjort. Samtidigt naggas demokratin i kanten när antalet politiska uppdrag fortsätter att minska.

Av de 272 kommuner (94 procent) som svarat på Dagens Samhälles enkät uppger nästan hälften – 132 kommuner – att de har slagit samman förvaltningar och/eller politiska nämnder sedan valet 2014.

Därmed fortsätter en utveckling som pågått sedan 1990-talet, konstaterar en kommunforskare vid Göteborgs universitet.

Den viktigaste förklaringen är de olika managementfilosofier som får spridning i kommunerna, anser han: ”Det finns en föreställning om att samordning ger en effektivare förvaltning. Men när man letar efter vad som är rationellt och ekonomiskt effektivt för förvaltningen är det lätt att glömma demokratiaspekten”.

På den politiska sidan riskerar utvecklingen att motverka specialiserade politiker som företräder sitt sakområde: ”Den motsättningen försöker kommunledningarna undvika genom att ha färre sektorer. Men då är risken stor att man förlorar eldsjälarna som engagerar sig politiskt för att de är intresserade av vissa typer av frågor, till exempel kulturen”.

En tredje förklaring forskarna pekar på är att det särskilt i mindre kommuner är så svårt att få tag på folk. Att besätta nämnderna blir en allt större utmaning och har bidragit till att antalet uppdrag totalt sett minskar.

Forskare vid Luleå tekniska universitet har visat att neddragningen av antalet nämnder leder till att en mindre grupp personer nu bestämmer i kommunen: ”Det finns ett färre antal personer och ett färre antal platser i den politiska organisationen, men det är också så att samma personer sitter på många platser”, skriver forskarna i sin rapport.