Skip to main content

Lyckad premiär i Lindesberg för kultursamtalen i länet

Nyhet   •   Maj 13, 2014 15:51 CEST

"Kultur är viktigt och en självklar del av samhället", konstaterade alla politiska partier när det första kultursamtalet i länet hölls i Lindesberg på måndagen (12 maj). 

Malin Berg från Länsteatern inledde med ett inlägg i kulturdebatten då hon bland annat betonade att ett rikt kulturliv ger ett mer demokratiskt samhälle. 

Peter Ekström från organisationen The Art of Sweden ledde därefter samtalen med representanterna för de åtta politiska partierna i Lindesberg. 

Samtalen kom bland annat att handla om förslaget till den nya kommunorganisationen, vikten av kulturskolan, studieförbunden, biblioteken och museer - liksom värdet av samarbete mellan alla kulturaktörer i kommunen. 

Ett 70-tal personer i publiken deltog i samtalen med frågor och förslag till politikerna. 

"En lyckad premiär för våra kultursamtal i länet", summerade Peter Ekström och gav Lindesbergs en eloge för sitt rika och breda kulturliv: "Lindesberg ligger bra till jämfört med de andra kommunerna i ländet". 

.....................................

Inför valet 2014 genomför The Art of Sweden tillsammans med Örebro Länsteater och lokala partners en serie Kultursamtal för att "ta tempen" på kulturlivet i hela länet. I Lindesberg genomfördes kultursamtalen i samarbete med Nätverket Lindekultur och Lindesbergs kommuns Kultur & Fritidsförvaltning. 

  • The Art of Sweden är en förening som organiserar Örebro läns fria professionella kulturskapare. 
  • Örebro Länsteater har i uppdrag att prioritera barn och unga, ha en tydlig konstnärligt profil och att stärka närvaron i hela Örebro län. 
  • Nätverket Lindekultur vill utveckla Lindesberg genom samverkan, samordning och samsyn kring kulturella och kreativa verksamheter i kommunen.