Skip to main content

Mälardalsrådet i ny rapport om stadsutveckling som inkluderar kultur

Nyhet   •   Jun 24, 2014 08:00 CEST

Mälardalsrådet (där bland annat Lindesbergs kommun är medlem) har tagit fram en ny rapport "Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen" som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Med rapporten har Mälardalsrådet haft ambitionen att konkret visa vilka faktorer som gör att idéer blir till verklighet. Det handlar inte minst om samverkan mellan olika aktörer och offentliga organisationer.

Syftet har varit att beskriva ett antal framgångsrika projekt, att inspirera och att lära. Projekten visar att medvetenhet kring arbetsmetod, tydlig organisation och också kreativa arbetsmetoder är viktigt för att nå ut med idéer och lyckas med genomförandet.

"Inget av projekten skulle ha kommit till om det inte fanns människor som tror på sina idéer – och likaså att det inom det offentliga och i politiken finns stöd och tilltro till att kulturella och kreativa näringar har en betydelse för utveckling av attraktiva miljöer där näringsliv och kultur möts och där invånarna själva får möjlighet att engagera sig och skapa det offentliga rummet", skrivet Mälardalsrådet.

Mälardalsrådets arbete med den kulturella och kreativa sektorn startade 2012 för att lyfta sektorns betydelse för regionen. Det har skett i samband med Mälartinget 2013, i Almedalen 2013 och 2014 samt vid seminariet ”Kreativa mötesplatser” för ledare i Stockholm-Mälarregionen i mars 2014.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen. Läs mer på www.malardalsradet.se/

Mälardalsrådet har sex medlemmar i Örebro län: Örebro läns landsting; Örebro kommun; Hallsbergs kommun; Kumla kommun; Lindesbergs kommun; Karlskoga kommun.