Skip to main content

​Manskören Harmoni efterlyser förslag på kulturstipediat

Nyhet   •   Aug 10, 2018 15:00 CEST

Manskören Harmonis kulturstipendium 2017 gick till Polina Djusembeyeva som här gratuleras av körens dirigent Rickard Larsson.

Manskören Harmoni inrättade förra hösten ett kulturstipendium till Gudrun Perssons minne. Nu efterlyser kören förslag på vem eller vilka som ska bli året kulturstipendiat. Vem som helst kan skicka in förslag till kulturstipendium@harmoni.nu senast 15 augusti.

Harmoni fick, som flera andra föreningar, ett arv efter Gudrun Persson och manskören valde då att avsätta pengar till ett årlig återkommande kulturstipendium som uppmuntran och belöning till person och/eller personer som utmärker sig här och nu (innevarande år). Kulturstipendiet kommer att delas ut på Harmonis sponsor-event fredagen 23 november 2018.

Kulturstipendiaten kan vara såväl ”up and coming” som etablerad med en tydlig koppling till Lindesberg kommuns kulturliv inom estrad, teater, bildkonst, musik, dans, rörlig bild (t.ex. kamera, animeringar, videokonst) och litteratur.

Stipendiesumman uppgår till 5.000 kronor för en person, 6.000 kr för två med kopplingar till varandra, 9.000 kr för tre med kopplingar till varandra eller 10.000 kr till en grupp på fyra eller fler.

Första stipendiaten: Polina Djusembeyeva

Manskören Harmonis kulturstipendium till Gudrun Perssons minne 2017 gick till Polina Djusembeyeva med motiveringen: ”Genom sin nyfikenhet, sin självklara målmedvetenhet och sin alltid positiva inställning, har hon inte bara lärt sig språk och sociala sammanhang utan även på mycket kort tid blivit en självklar och viktig del av Lindesbergs kulturliv”.