Skip to main content

Manskören Harmoni på Lindessjön Runt Dagen

Nyhet   •   Maj 06, 2016 20:00 CEST

Det låter om kulturen i Lindesberg - bland annat tack vare många körer i kommunen. En av dessa - manskören Hamoni - presenterar sig på Lindessjön Runt Dagen 11 maj i Lindesberg: 

Hamoni finns utanför Pumphuset: "Kom och besök oss. Här kan du diskutera vår årligen återkommande Caprice, önska Caprice-artister till kommande år och fråga oss hur det är att sjunga i en manskör. Vi lottar ut två biljetter till Caprisen 2017. Välkomna!"

Manskören Hamoni - från 1911 till idag

Den 9 juni 1911 träffades nio sångare vid ett sammanträde i Betaniakyrkan i Lindsberg för att bilda en manskör. Initiativtagare var Karl Mossbäck som utsågs till ordförande och dirigent i kören. Eftersom samtliga sångare var verksamma i Betaniakyrkan kom kören från början att tillhöra baptistförsamlingen. I juli 1911 beslöt kören att söka inträde i Örebro läns sångarförbund. Kören måste då ha ett namn och man beslöt att anta namnet HARMONI samtidigt som man betonade att medlemmarna skall göra sitt bästa för att uppbära namnet med heder. Vidare uttalade man att Manskören Harmoni är en fullt fristående förening och icke sorterar under baptistförsamlingens verksamhetsgrenar.

Redan första året hölls tre konserter som omtalades som lyckade. Under åren fram till 1921 framträdde kören på ett flertal platser i landet bl a tre gånger i Stockholm och i Vadstena, Mjölby, Filipstad och Ludvika. Kören erhåll genomgående god kritik.

Hösten 1911 valdes Wiktor Eliasson till dirigent i kören sedan Karl Mossbäck flyttat från staden. Eliasson förblev dirigent till sin död 38 år senare. Under hans dirigentskap utvecklades Harmoni och nådde stora framgångar. Antalet medlemmar i kören ökade fortlöpande och nådde sin kulmen 1946 med ett medlemsantal på 45 man. Wiktor Eliasson efterträddes av Erik Ekberg 1949 – 1955 och av Einar Blomberg åren 1955 – 1967. Den senare blev dock sjuk under de senare åren av sitt dirigentskap, vilket ledde till en ökande kris i kören. Medlemsantalet sjönk drastiskt och kören inledde därför ett samarbete med Nora manskör för att hålla verksamheten igång. 1970 genomförde kören en rekryteringskampanj som gav nya sångare och nya dirigenter (Nils-Olov Ahlin, Robert Haenflein, Per Borin, Katarina Westlund och Sune Eriksson) avlöste varandra under tiden fram till 1976.

1976 fick kören hjälp av musikskolan i Lindesberg att hitta en ny dirigent. Ann-Christin Wassberg, musiklärare med kantorsexamen blev den nya ledaren, som tog sig an kören med stort intresse och inte mindre stor energi. En viss skepsis hos några av medlemmarna i kören mot hennes delvis nya metoder och hennes förmenta intrång på det av hävd manliga området, förbyttes snart mot helhjärtat engagemang för hennes förmåga att leda och förbättra kören. Dubbelt så många körmedlemmar mot tidigare ställde upp på övningarna och antalet sångare ökade under de närmaste åren från 21 till 33 samtidigt som körens kvalitet märkbart förbättrades. Denna goda utveckling har bestått genom åren med Ann-Christin och körens medlemsantal ligger numera stabilt kring 40-43 medlemmar.

Vad är då manskör i allmänhet och Manskören Harmoni i synnerhet?

De allra flesta förknippar nog manskörssång med körframträdanden i samband med Valborgsmässoafton och 1:a maj – körsång med traditionell och något högtidlig framtoning. Visst är det till en del sanning. Det är en del av manskörssångens historia och skall så förbli. Den traditionella repertoaren skall givetvis alltid finnas med och utvecklas, men manskörssången har ingen framtid om den inte förnyas med tiden och med musikens utveckling.
Många manskörer har liksom Harmoni haft storhetstider och nedgångstider. Många körer har försvunnit och en hel del dras med rekryteringssvårigheter. Nyrekrytering måste alltid vara ett prioriterat arbetsområde inom alla körer och är varje medlems delansvar.

I samband med Ann-Christins tillträde som dirigent inleddes utvecklingen mot en anpassning i tiden för Manskören Harmoni. Detta har lett till att körens organisation har setts över vid ett flertal tillfällen. Dirigenterna är de musikaliska ledarna. Styrelsen med ordföranden i spetsen ansvarar för körens administration och ekonomi. Därutöver har kören fastslagit, att alla medlemmar skall ha specifika delansvar som enskilda funktionärer eller i grupp som exempelvis stämkallare och stämövare, socialchef, notbibliotikarier, ansvariga för capricer och pubaftnar, för scen och för körpallar, dokumentation, marknadsföring m m.

Sist men inte minst anser kören och dess medlemmar, att körens främsta supporters – Harmony Army och Harmony Sponsor Army – har en chans att känna sig delaktiga i vårt arbete. De finns med i bakgrunden. De stödjer oss och deltar i våra arrangemang och resor.

Källa: Om Harmoni på körens Facebook-sida.

Manskören Harmoni idag:

Ordförande Roland Hellsing; tel: 070-5108181; epost: rolandhlinde@gmail.com
Dirigent: Rickard Larsson; epost:rickard@motown.se
Harmoni har eget produktionsbolag: Manskören Produktion Lindesberg AB