Skip to main content

Miljöpartiet motionerar om nytt bibliotek i Lindesberg

Nyhet   •   Okt 30, 2016 06:00 CET

Bilden: Biblioteket blir en allt viktigare plats för föredrag, medborgarmöten och andra aktiviteter, för alla åldrar.

Miljöpartiet de gröna vill att Lindesberg ska ha ett huvudbiblioteket med café, förbättrad utställningsdel, moderna tysta miljöer, läsvänliga hörnor, internet - och it -miljöer och en integrerad, kulturhistorisk museiavdelning (kulturhistoriskt arkiv mm) och plats för föredrag, medborgarmöten och andra aktiviteter, för alla åldrar.

Det skriver partiet i en motion om "biblioteket som mötesplats med verksamhet i ständig utveckling".

Biblioteksrummet har traditionellt använts till att huvudsakligen förvara och presentera en fysisk samling medier. Rummet har under senare år mer och mer använts till olika slags verksamheter och aktiviteter. Biblioteket har då allt oftare kommit att kallas ”mötesplats”, skriver Miljöpartiet i motionen:

Uttrycket ”biblioteket som mötesplats” utvecklas och fördjupas. Biblioteket är en arena för pedagogisk, kreativ och kulturell verksamhet. Det ger tillgång till relevant utbildning och till meningsfull och inspirerande fritid.

Mötesplatsen skapar också utrymme för kommuninvånarna att påverka och uttrycka sig. Biblioteket kan förstås som en plats där individer och grupper träffas gränsöverskridande och bidrar till bildande och fördjupande av sociala och professionella nätverk.

Miljöpartiet i Lindesberg vill därför:

  • att Lindesbergs kommun ritar på ett ”nytt” huvudbibliotek på centralorten, i ett plan, för bättre tillgänglighet och med modernare ”infrastruktur";
  • att Lindesbergs kommun snarast gör en genomlysning av centralortens befintliga huvudbibliotek för att bedöma hur biblioteksmiljön från tidigt 1980-tal lever upp till dagens verksamheter, krav på arbetsmiljö etc utifrån bibliotekens styrdokument;
  • att ett huvudbiblioteket skapas med café, förbättrad utställningsdel, moderna tysta miljöer, läsvänliga hörnor, internet - och it -miljöer och en integrerad, kulturhistorisk museiavd. (kulturhistoriskt arkiv med mera) och plats för föredrag, medborgarmöten och andra aktiviteter, för alla åldrar.
  • att centralortens bibliotek även fortsättningsvis utgör navet i ett aktivt och ambitiöst integrationsarbete och mötesplatsverksamhet med ”ekrar” till filialernas verksamheter, vilka också utvecklas utifrån ett aktivt samarbete med helhetssyn på kommunens biblioteksverksamhet.