Skip to main content

Miljonbelopp till länets kulturmiljöer

Nyhet   •   Feb 09, 2017 13:44 CET

Länsstyrelsen i Örebro län har fått 9 miljoner kronor från Riksantikvarieämbetet för satsningar på länets kulturmiljöer - bland annat till Stripa gruva och i Pershyttans bergsmansby för åtgärder som förbättrar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning.

En stor del av bidraget till Örebro län går till byggnadsvård, däribland det unika byggnadsminnet Brevens bruk.

Utöver byggnadsvård kommer satsningar att genomföras på ett 30-tal fornlämningar i länet för att besökare skall kunna se och uppleva dem.

Bidraget kommer också gå till information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer som exempelvis kulturvägarna Kil – Pershyttan och Stripa samt kulturmiljöer vid vattendrag. Vid Stripa gruva och i Pershyttans bergsmansby planeras åtgärder som förbättrar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning.

En särskild pott kommer avsättas för informationsinsatser som handlar om platser som rymmer förbisedda, dolda och bortvalda berättelser.

Med kulturmiljöbidraget kan staten stötta vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och landskap som speglar länets historia. Bidraget kan också användas för att förbättra tillgängligheten till och information om kulturmiljöer, till exempel kulturstigar, skyltar och broschyrer.

Läs mer: