Skip to main content

Mycket konst i utvecklingsplanen för Lindessjön runt

Nyhet   •   Dec 13, 2015 18:00 CET

Lindesbergs kommun har tagit fram en utvecklingsplan för Lindessjön Runt med förslag på en rad satsningar för de kommande tio åren - bland annat att Strandpromenaden ska bli stadens nya konststråk, att Sparbanksparken blir stadens nya konstpark och att Pumphuset i Brunnsparken (bilden) blir en interaktiv konstpaviljong i likhet med Paviljong Lux i Örebro.

Kommunstyrelsen informeras om utvecklingsplanen som tagits fram av KLARA arkitekter i Karlstad på tisdag (15 december). Därefter kommer kommunfullmäktige att anta eller förkasta utvecklingsplanen - och om den antas besluta om prioriteringar för vad som ska göras påföljande budgetår.

Syftet med den långsiktiga utvecklingsplanen är att utveckla vandringsleden Lindessjön Runt till något som är en tillgång för invånarna i kommunen och en attraktion för besökare till Lindesbergs kommun. Planen innehåller ett stor antal förslag till åtgärder inom området samt prioriteringar av och kostnader för dessa. Tidshorisonten för utvecklingsplanen är tio år - 2015-2025.

Två aktivitetsstationer efter leden är redan beslutade - en utomhusteater vid Torphyttebäcken och ett utomhusgym vid Lindesbergs Arena. De kommer att invigas våren 2016 - enligt planerna i samband med Lindessjön Runt Dagen den 11 maj:

Lyfter fram konst och kultur

I övrigt innehåller utvecklingsplanen en lång rad förslag till både större och mindre kostsamma åtgärder - bland annat flera förslag som lyfter fram konst och kultur:

"Konstverk i stadsmiljö skapar liv och karaktär, de får oss att reagera på olika sätt, stärker våra intryck och upplevelser samt öppnar våra ögon för hur det ser ut omkring oss. Offentlig konst kan vara allt från ljussättning av vegetation och byggnader till skulpturer, målningar av asfalt och lekskulpturer. I så stor utsträckning som möjligt bör den offentliga konsten vara mångfunktionell och gärna gå att sitta eller leka på. För att förstärka rutnätstaden Lindesberg (som är av riksintresse för kulturmiljövård) bör den offentliga konsten i så stor utsträckning som möjligt placeras i förlängningen av stadens gator", heter det i utvecklingsplanen.

Loppholmarna: Föreslår blir stadens nya stadspark och gröna oas med plats för en restaurang i norr, en stor öppen grönyta i mitten och en badplats i söder. Den befintliga dansbanan och en portabel utomhusscen placeras i närheten av restaurangen. En fontän föreslås i Stora Lindesjön i närheten av badplatsen - gärna belyst kvälls- och nattetid samt under årets mörka månader.

Strandpromenaden: Föreslås blir stadens nya konststråk med plats för offentlig konst - både på land och i Stora Lindessjön.

Oscarsparken: Stadens äldsta park föreslås rustas upp och återskapas historiskt med nya planteringar, fler gångstigar och sittplatser. Minnesstenen och parkens kulturvärden och historiska betydelse föreslås lyftas fram. Sprut- och våghusen föreslås bindas samman med en terass och galleribyggnad för att möjliggöra en restaurang i parken.

Sparbanksparken: Föreslås öppnas upp för allmänheten och bli stadens nya konstpark med plats för offentlig konst, utomhusbrädspel, fler gångstigar och ett fler sittplatser.

Brunnsparken: Föreslås rustas upp och återskapas historiskt med nya planteringar, fler gångstigar och sittplatser - en plats för eftertanke, ro och saknad där Estoniamonumentet ges en central roll.

Pumphuset i Brunnsparken: Föreslås användas som en konstpaviljong i likhet med Paviljong Lux i Örebro - en interaktiv konstpaviljong som kan tändas upp utifrån av förbipasserande oavsett tid på dygnet och har god insyn vilket gör att utställningar inuti kan upplevas närhelst lusten faller på.


Andra förslag till åtgärder är bland annat:

Området norr om Församlingshemmet föreslås omvandlas till en lummig park som tilltalar alla sinnen - Sinnenas park.

Området nedanför Församlingshemmet föreslås vidareutvecklas till en park som attraherar alla generationer - Generationspark.

Längs Pälsärmen mellan Sundsbron och Pälsärmsbadet föreslås en boardwalk med badbryggor och sittplatser samt hopptorn.

Näsets naturreservat: Vid den befintliga landstigningsplatsen föreslås en pollare för förtöjning av båtar.

Dalskogskanalen: Rastplatsen föreslås kompletteras med nytt vindskydd på samma plats som det som brann ner.

Parkudden: Rastplatsen föreslås kompletteras med nytt vindskydd på samma plats som det som brann ner. Vidare föreslås en naturlekplats med hinderbana samt andra balans- och motorik-utrustningar.