Skip to main content

Örebroregionen ska bli den självklara evenemangsplatsen

Nyhet   •   Sep 26, 2014 15:38 CEST

Regionförbundet Örebro och Örebrokompaniet AB påbörjar nu en flerårig satsning på att utveckla regionen som evenemangsdestination. Uppdraget är att evenemangsindustrin i Örebroregionen (där Lindesberg ingår) ska utvecklas, fler arrangörer ska genomföra evenemang här och den befintliga evenemangsnäringen ska utvecklas. 

Satsningen uppgår till 6 miljoner kronor och är ett led i Örebroregionens utvecklingsstrategi för att öka antalet stora evenemang. Eftersom Örebrokompaniet redan idag jobbar med att värva stora möten till regionen kommer de också äga projektet som ska arbeta med evenemangsutveckling.

 - Vårt län har en mycket stor potential som evenemangsregion. Det är viktigt att ta till vara på det som finns och utveckla det. Och i vår region finns mycket gott att bygga vidare på, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Christer Wilén, Vd på Örebrokompaniet AB, fortsätter: - Evenemangsindustrin har en stark tillväxt och Örebroregionen har med sitt demografiska läge och utbud av arenor goda förutsättningar att värva evenemang. Därför finns alla förutsättningar för oss att nyttja de gynnsamma förutsättningarna.

Det finns också god vana att arrangera evenemang i regionen, inte minst hos idrottsrörelsen och i föreningslivet. Som ett led i detta tog Regionförbundet redan tidigare i år beslut om en satsning på evenemangsutveckling genom projektet Idrott och Turism där SISU är projektägare.

Det finns ett flertal välbesökta evenemang i regionen, bland annat - O, Helga Natt, Jazzfestivalen i Askersund och Noras marknader. Men det finns potential att locka fler besökare från andra regioner, både genom att utveckla befintliga och nya evenemang.

- Om vi ser till stora idrotts- och kulturevenemang som arrangeras på olika platser olika år ser vi att de automatiskt för med sig stort intresse utifrån. Vi har förutsättningar att vara värdar för den här typen av evenemang i vår region, därför behöver vi också ta vara på det, säger Irén Lejegren (S).

Målet med satsningen är att Örebroregionen ska ha värvat minst fem nya större evenemang till år 2017, under samma period ska man vidareutveckla minst tre befintliga evenemang.

- Att större evenemang hamnar på ett visst ställe är inte en slump, det är resultatet av ett målmedvetet arbete. Jobbet att rekrytera ett evenemang är väldigt likt det när man värvar möten. Då blir det naturligt att Örebro Convention Bureau, som är ett av våra affärsområden, får uppdraget, säger Christer Wilén.