Skip to main content

​Ombyggnaden av Flugparken i Lindesberg senareläggs

Nyhet   •   Apr 02, 2019 20:11 CEST

Flugparken i Lindesberg.

Ombyggnaden av Flugparken i Lindesberg senareläggs - från planerad byggstart i april/maj till månadsskiftet augusti/september, enligt beslut i Tillväxtutskottet. Något som däremot kommer märkas redan nu, är att almarna i Flugparken behöver avverkas redan under våren/försommaren.

Beläggningsarbetet var planerat till april och maj. Entreprenör har uppskattat byggtiden till cirka åtta veckor, vilket betyder färdig beläggning i slutet av juni. Under sommaren inleds även Trafikverkets ombyggnad på Bangatan. Det påverkar trafiksituationen i centrala Lindesberg, skriver Lindesbergs kommun i ett pressmeddelande.

”Sammantaget får vi en väldigt stor påverkan på de centrala delarna under sommarmånaderna. Något som inte lockar kringliggande verksamhetsutövare kring torget. Utifrån ett turistperspektiv har vi även resonerat att det blir problematiskt att centrala delar av Lindesberg är en byggarbetsplats mitt under brinnande turistsäsong. Det finns även ett behov av att tydliggöra kostnader för andra delar i projektet, tillexempel VA-planer”, berättar Wilhelm Magnusson, näringslivschef.

Något som däremot kommer märkas redan nu, är att almarna i Flugparken behöver avverkas redan under våren/försommaren.

”Almarna i Flugparken är tyvärr döende i almsjukan. Tanken var först att avverka träden i samband med byggstarten för den nya Flugparken, men vi vill inte ha en sommar med döda/döende träd i Flugparken. Därför planerar vi att avverka dem nu i maj/ juni. Kastanjerna står kvar under sommarn, men almarnas stubbar åtgärdas först i samband med byggstarten”, berättar stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher.

Även plantering av nya träd och anläggning av gräsområden genomförs tidig höst.

Brunnskaret blir kvar i Flugparken men flyttas till annan plats.