Skip to main content

Region Örebro län erbjuder feriepraktik kultur

Nyhet   •   Feb 25, 2017 08:00 CET

Sedan ett antal år erbjuder Region Örebro län kulturferiepraktik inom områdena bild och form, dans, film, slöjd och teater. Feriepraktiken är möjlig att söka för alla ungdomar i Örebro län som till sommaren går ut nionde klass, eller årskurs 1 eller 2 på gymnasiet.

Feriepraktikannonserna publiceras den 1 mars på Region Örebro läns lediga-jobbsida där du gör din ansökan. Ansökningstiden är mellan 1 mars och 12 mars och det är enda ansökningstillfället.

Vad får man göra inom kulturferiepraktiken?

Inom dansen handleds deltagarna av en professionell koreograf i att skapa en föreställning och slutligen spela upp den inför publik.

Filmen fokuserar på att skriva manus, filma och redigera med professionell teknik och leverera färdiga produktioner utifrån olika beställningsuppdrag.

Slöjdprojektet genomförs under professionell handledning och kommer att bestå av både individuella och gemensamma arbetsmoment med naturmaterial, exempelvis trä och ull.

I teatern repeterar man in en föreställning och arbetar med att framställa rekvisita, teaterdekor, använda teatersmink och jobba med ljus- och ljudteknik.

Inom bild och form arbetar man från idé, skiss och att öva teknik till att tillsammans med handledaren och övriga deltagare skapa större målningar och muralmåleri.

OBS! Bild och form är ej möjligt att söka under 2017 men en ny inriktning med litteratur kommer att finnas.

Kontaktperson: Anette Granberg (Region Örebro län) 019-602 63 28