Skip to main content

Regional kulturfrukost i Örebro om kultur i förskola/skola

Nyhet   •   Okt 03, 2016 08:00 CEST

Ät frukost och prata kultur - samtidigt! Region Örebro läns kulturfrukostar i Örebro är till för att främja utveckling av struktur och samarbete i länet. Frukostarna har olika teman och riktar sig till olika målgrupper. Kostnadsfritt! Nästa Kulturfrukost hålls tisdagen 15 november och har temat "Kultur i förskola/skola" med målgruppen: alla som är intresserade av skol- och kulturfrågor.

Förskolan och skolan är viktiga arenor för att ge barn och unga möjlighet till eget skapande och att tidigt få möta det professionella kulturlivet. Ett förslag på hur tillgången till professionell kultur kan öka för barn och unga i förskola/skola i Örebro län håller på att tas fram under namnet ”kulturgaranti”. 

Frukosten inleds med filmen ”Hjärnvilja – film om kultur för lärande” och information om planerna på den regionala kulturgarantin. Avslutningsvis presenteras goda erfarenheter och samtal kring frågorna:

  • Vad har skolan att vinna på en kulturgaranti?
  • Hur kan man att öka tillgången till professionell kultur för barn och unga i förskola/skola i Örebro län?
  • Vilken roll och ansvar har de olika aktörerna - kommunerna, regionen, kulturinstitutionerna och fria professionella aktörerna med flera?

Kulturfrukost om kultur i förskola/skola:

  • När: Tisdag 15 november 2016 kl 07.45-08.30 (öppet för samtal och mingel från 07.15). Filmvisningen börjar 07.45 
  • Plats: Scandic Grand Hotel (nära södra station). Möteslokal ”Biblioteket” 
  • Målgrupp: Alla som är intresserade av skol- och kulturfrågor 
  • Anmälan: Senast den 1 november på www.regionorebrolan.se/kulturfrukost